แชท
คำแนะนำที่ทำขึ้นเฉพาะ
ติดต่อเรา
 • Home
 • สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

เลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุที่ใช่มีแต่คำว่าคุ้มค่า

หลายคนคงเคยเห็นบนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่แสดงวันที่ผลิตและวันหมดอายุโดยเฉพาะในสินค้าประเภทอาหาร เพราะเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าบนบรรจุภัณฑ์ของอาหารต้องมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุ เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงระยะเวลาที่จะสามารถเก็บรักษาหรือบริโภคสินค้าได้ ซึ่งหากเลยวันหมดอายุไปแล้วไม่ควรบริโภคสินค้าเพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ด้วยความสำคัญของวันที่ผลิตและวันหมดอายุจึงทำให้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุจะพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุลงบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งสามารถพิมพ์และเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นที่นิยมในการใช้งานในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก แต่ในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุผู้ประกอบการมีสิ่งที่ควรรู้เพื่อจะได้เลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งาน

สิ่งที่ควรรู้ในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

ประเภทของเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุมีด้วยกัน 3 ประเภทหลัก ๆ

 • เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ CIJ (Continue Inkjet) เป็นระบบที่ใช้ปั๊มแรงดันสูงในการผลักให้หมึกไหลผ่านหัวพิมพ์ไปยังพื้นผิวของวัสดุที่ต้องการพิมพ์ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ CIJ สามารถพิมพ์ข้อความได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นน้ำหมึกและน้ำยาเพราะน้ำหมึกและน้ำยาของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้เป็นแบบตลับจึงเป็นระบบปิดและยังสามารถเติมหมึกและน้ำยาได้เมื่อหมด เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ CIJ สามารถพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ที่มีพื้นผิวไม่เรียบ มีความโค้ง และชิ้นงานที่อยู่ในระบบสายพานได้ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีจำนวนในการผลิตปานกลางไปมาก
 • เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ TIJ (Thermal Inkjet) เป็นระบบที่หมึกเป็นแบบตลับเหมือนระบบ CIJ แต่เป็นตลับหมึกแบบใช้แล้วทิ้ง ในระบบ TIJ นี้ความร้อนจะเป็นตัวทำให้หมึกขยายตัวและถูกขับออกผ่านหัวพิมพ์และลงไปยังพื้นผิวของวัสดุที่ต้องการพิมพ์ เป็นระบบเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุที่สามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและคุณภาพเครื่องพิมพ์มีความคมชัด สามารถพิมพ์ได้ในหลายวัสดุ เช่น ไม้ กระดาษ ฟิล์ม พลาสติก แก้ว และเหล็ก
 • เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุแบบเลเซอร์ เป็นระบบที่พิมพ์ลงบนวัสดุด้วยการตัด เจาะ เคลือบ หรือทำให้เกิดฟองน้ำ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันที่หมดอายุแบบเลเซอร์มีคุณภาพงานพิมพ์ที่สูง มีความคงทน มีความรวดเร็วในการพิมพ์ สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด และช่วยลดต้นทุนได้เพราะไม่มีหมึกและอะไหล่สิ้นเปลืองในเครื่องพิมพ์ระบบนี้

ลักษณะของกระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรรมมีกระบวนการผลิตหลากหลายแบบ ซึ่งต้องเลือกเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุได้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เช่น หากเป็นกระบวนการผลิตแบบสายพานต้องคำนึงถึงความเร็วในการเคลื่อนตัวของสินค้า เพื่อให้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุพิมพ์ได้ทันเวลาและในตำแหน่งที่ถูกต้องบนบรรจุภัณฑ์

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมในบริเวณที่ตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุมีผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่อง เช่น ฝุ่นหรือละอองความชื้นทำให้เกิดการอุดตันในหัวหมึกพิมพ์หรือส่วนอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานลดลงโดยเฉพาะเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันที่หมดอายุระบบ CIJ ที่เป็นระบบที่สามารถดูดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องได้ง่าย หรือเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุแบบเลเซอร์จะสามารถทำงานได้ดีเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศถ่ายเทเพราะมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งมีผลต่อการทำงานโดยตรงของเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุแบบเลเซอร์ เป็นต้น

วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ เป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุแต่ละประเภทสามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แตกต่างกัน เช่น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ TIJ มีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีเมื่อพิมพ์ลงวัสดุที่มีความยืดหยุ่นอย่างฟิล์ม หรือเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ CIJ ที่สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุที่มีความโค้งได้ดีอย่างกระป๋องน้ำอัดลมหรือขวดน้ำ เป็นต้น

การใช้งานในอนาคต การวางแผนธุรกิจจะทำให้เราสามารถวางแผนการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าได้ เนื่องจากในการทำธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงจะมีการขยายและปรับเปลี่ยนในกระบวนการผลิต เช่น มีการผลิตที่มีจำนวนมากขึ้นหรือมีการเพิ่มประเภทของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุจึงต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในอนาคตด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุทั้ง 5 ข้อเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง หากใช้ทั้ง 5 ข้อในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุจะช่วยให้สามารถเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการใช้งานได้เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในปัจจุบันวงการธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง ความรวดเร็วและคุณภาพกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการธุรกิจ

โดยเฉพาะสินค้าประเภทรายวันที่ต้องมีความรวดเร็วในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการพิมพ์วันที่การผลิตและวันหมดอายุเพื่อให้ทันต่อการผลิตและการแข่งขันในตลาด ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุนอกจากที่จะต้องคำนึงถึงฟังก์ชันและความเหมาะสมในการใช้งานแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอกเพื่อให้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุสามารถรองรับปัจจัยภายนอกเหล่านี้ได้ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

บริษัท ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก เช่น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ, เครื่องพันพาเลท, เครื่องพันฟิล์มยืด, สายรัดพลาสติกPET ฯลฯ ที่มีความรู้และความชำนาญในอุปกรณ์ที่ใช้ในการการรักษาความปลอดภัยสำหรับการโหลดในระหว่างการขนส่งทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมบริการต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดส่ง การติดตั้ง การให้คำแนะนำทางเทคนิค การให้แนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษา นอกจากนั้นยังมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่มีการทำงานเป็นกะ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง

ทำความรู้จักเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง

เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง คืออะไร และ สามาราถใช้งานอย่างไรได้บ้าง

ในแวดวงอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้นคงรู้จักเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งกันดีเนื่องจากในปัจจุบัน เครื่องจักรเลเซอร์มีบทบาทสำคัญอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเลเซอร์สำหรับการตัดอโลหะ หรือ โลหะ เครื่องเลเซอร์สำหรับการเชื่อม เครื่องเลเซอร์สำหรับการมาร์ค แกะสลัก หรือเขียนเครื่องหมายด้วยราคาของเครื่องจักรเลเซอร์ที่ลดลงมาถึงระดับที่ผู้ใช้ หรือ ผู้ประกอบการสามารถจับต้องได้อย่างไม่ยากนักในปัจจุบัน ทำให้สามารถพบเห็นเครื่องจักรเลเซอร์มีใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึงการทำงานอดิเรกในบ้านพักอาศัยดังนั้นในวันนี้เราจะมาทำความรุ็จักกับเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งว่าคืออะไร และ ใช้งานอย่างไรกัน

ทำความเข้าใจกับเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งว่าคืออะไร

ทำความเข้าใจกับ LASER คืออะไร เนื่องจาก เลเซอร์ (Laser) เป็นอักษรที่ย่อมาจากคำว่า Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation โดยการกำเนิดแสงเลเซอร์นั้นมีหลักการพื้นฐานคือการกระตุ้น หรือ เพิ่มพลังงานให้ตัวกำเนิดแสง จนทำให้อะตอมในตัวกำเนิดแสงเกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสง ดังนั้น คำว่า Laser อาจจะให้ความหมายเป็นภาษาไทยได้ว่า แสงที่ได้จากการขยายพลังงานแสงโดยการกระตุ้นให้มีการปลดปล่อยแสงในลักษณะขอคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หากทำความเข้าใจว่าเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง คืออะไรนั้น จริงๆแล้วคือ นวัตกรรมใหม่ ที่ถือกำเนิดมาเพื่อให้การความคุมคุณภาพตามระบบ ISO สามารถทำได้ง่ายขึ้น และ สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยการมาร์คเพื่อตรวจสอบ และ อธิบายรายละเอียดได้ จัดเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ผลิตเลือกใช้ระบบมาร์คด้วยเลเซอร์ เพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำมาร์คให้เป็นระบบอัตโนมัติทำให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนั้นยังใช้คนงานน้อยลง เป็นการประหยัดค่าจ้างคนงานไปได้ในตัว และยังสามารถรับประกันประสิทธิภาพการควบคุมได้แบบ 100%อีกด้วย ทำให้ Laser Marking คือนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเข้ามาอำนวยความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดี

การทำงานของเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง

ปกตินั้นเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งเป็นเครื่องที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งสามารถทำงานได้อย่างดีเพราะ ส่วนใหญ่เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งเริ่มจากการปล่อยรังสีออกจากแหล่งกำเนิดรังสีก่อน แล้วจะมีการขยายรังสีดังกล่าวออกไป โดยผ่านทางเส้นใยนำแสง และ ใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการควบคุมทิศทางของรังสีไปยังชิ้นงานที่จะทำการมาร์ค เพียงเท่านี้ก็จะสามารถมาร์คได้ โดยตัวลำแสงที่ได้จะถูกโฟกัสลงบนวัสดุชิ้นงานโดยใช้เลนส์อีกที เพื่อให้การสร้างรอยมาร์คกิ้ง บนชิ้นงานสามารถทำได้โดยผ่านทางปฏิกิริยาเคมีนั้นเอง มีความแม่นยำที่สูงเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และ สามารถใช้งานได้อย่างเรียบง่าย เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพของงานได้เลยทีเดียว

เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งสามารถใช้กับวัสดุใดบ้าง

หากจะถามว่าเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งนั้นสามารถมาร์คกับวัสดุใดได้บ้างต้องอธิบกายก่อนว่าเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งนั้นสามารถใช้งานได้อย่าง่ายดาย และ สะดวกสบาย ทำให้สามารถทำชิ้นงานที่มีคุณภาพได้ อีกทั้งเป็นระบบที่เหมาะสมเป็นอย่างมาก กับการทำงานกับวัตถุแทบจะทุกชนิดเพราะมันสามารถทำการมาร์คกิ้งได้กับวัสดุทุกชนิดเลยทีเดียว รวมถึง ยังสามารถทำงานบนพื้นผิวที่ทำมาร์คกิ้งได้ยากได้ด้วย ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังสามารถทำมาร์คกิ้ง บนพื้นผิว หรือ ชิ้นงานกลวงได้ด้วย ทำให้คุณสามารถใช้งานมันได้อย่างหลากหลาย และ ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเป็นอย่างมาก

เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งมีทั้งหมดด้วยกันกี่รูปแบบ

เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งนั้นแบ่งออกด้วยความยาวคลื่นของเลเซอร์นั่นเอง โดยการแบ่งแยกด้วยความยาวคลื่นแสงนี้ ทำให้สามารถแยกเลเซอร์ได้เป็น 3 กลุ่มคือ

 1. กลุ่มแสงเลเซอร์แบบอุลตร้าไวโอเลท (Ultraviolet Laser)
 2. กลุ่มแสงเลเซอร์แบบที่มองเห็นได้ (Visible Laser)
 3. กลุ่มแสงเลเซอร์แบบอินฟราเรด (Infrared Laser)

จากการแบ่งประเภทของแสงเลเซอร์ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นจึงทำให้เราสามารถแบ่งประเภทเครื่องเลเซอร์มาร์คได้โดยเครื่องเลเซอร์มาร์คที่ใช้เทคโนโลยีแบบยูวีเลเซอร์ (ความยาวคลื่นประมาณ 355 นาโนเมตร) เป็นแสงเลเซอร์แบบอุลตร้าไวโอเลท ส่วนไฟเบอร์เลเซอร์ (ความยาวคลื่นประมาณ 1064 นาโนเมตร) และ CO2 เลเซอร์ (ความยาวคลื่นประมาณ 10600 นาโนเมตร) ทั้งสองประเภทนี้ จะเป็นแสงเลเซอร์แบบอินฟราเรดนั่นเอง

จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง คือนวัตกรรมใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในการแบ่งเบาภาระงานของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และ สามารถทำงานได้อย่างละเอียด และ รอบคอบ นอกจากนั้นยังเป็นระบบที่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างแน่นอน และสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ทำให้ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ส่วนท่านใดที่มีความสนใจสั่งซื้อเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง เราขอแนะนำ Cyklop Packaging Thailand Co. Ltd. เป็นบริษัทในเครือของ Cyklop International ซึ่งเป็นผู้ผลิต และ จัดจำหน่ายระบบ และ วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก อาทิ เครื่องพันพาเลท เครื่องพันฟิล์มยืด สายรัดพลาสติกPET เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือถือ เลเซอร์มาร์คกิ้ง เครื่องพิมพ์คุณภาพสูง เสริมด้วยผลิตภัณฑ์ และ ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังมีบริการหลังการขายที่ดีไว้ใจได้มีความรับผิดชอบ ลูกค้าหลายๆท่านจึงไว้ใจในการบริการของเรานั่นเอง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

สายรัดพลาสติก PET

บทบาทสำคัญของสายรัดพลาสติก PET ที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหาร

ทำไมสายรัดพลาสติก PET จึงนิยมใช้งานในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันแวดวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารได้มีการพัฒนามากขึ้นในหลากหลายด้านเพื่อให้เท่าทันโลกสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ไปจนถึงการส่งออกทั้งในประเทศและนอกประเทศ แต่ถ้าหากพูดถึงกระบวนการส่งออกสินค้าแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคงหนีไปไม่พ้นการคงคุณภาพของสินค้าและการรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งให้สินค้าไปถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยสมบูรณ์ที่สุด โดยอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างดีคือ สายรัดพลาสติก PET ที่เราจะมาพูดถึงกันในบทความนี้ ว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างไร

ทำความรู้จักกับสายรัดพลาสติก PET

สายรัดพลาสติก PET หรือ Polyester Strapping / Strapping Band เป็นสายรัดพลาสติกที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น แต่ยังนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย สายรัดพลาสติก PET ผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate) ที่มีคุณภาพ เหนียวและยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติในการรับแรงดึงได้เป็นอย่างดีและมีความแข็งแรงทนทาน ไม่หย่อนยานหลังจากการรัดทิ้งไว้เมื่อเทียบกับสายรัด PP เหมาะกับการใช้รัดสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น ไม้ อิฐ โลหะ เหล็ก ขวดแก้ว กระป๋อง หรือพาเลทสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงดึงสูงในการเคลื่อนย้ายขนส่ง สามารถใช้ได้กับเครื่องรัดมือโยกและเครื่องรัดระบบลม โดยสายรัดพลาสติก PET แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

 • สายรัดพลาสติก PET แบบเรียบ มีคุณสมบัติต้านทานแรงดึงสูง เหมาะกับการรัดสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
 • สายรัดพลาสติก PET แบบมีลาย มีคุณสมบัติเพิ่มแรงเสียดทานของสายรัด ลดการลื่นไถลได้ดี

สายรัดพลาสติก PET จำเป็นอย่างไรในอุตสาหกรรมอาหาร?

ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนิยมใช้ สายรัดพลาสติก PET ในกระบวนการขนส่งสินค้า โดยจะนำมาใช้รัดสินค้าที่เป็นประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องอาหารแห้ง อาหารสด หรือลังผลไม้ โดยข้อดีในการใช้สายรัดพลาสติก PET กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีดังนี้

 • สายรัดพลาสติก PET เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
  การใช้สายรัดพลาสติก PET จะช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างขั้นตอนการขนส่งและทำให้การขนส่งสินค้ามีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากสายรัดพลาสติก PET ทนแรงดึงได้สูง ไม่เกิดการบิดตัว รองรับน้ำหนักได้มาก สามารถใช้รัดและยึดสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้อย่างมั่นคง ป้องกันสินค้าไม่ให้หกหรือตกหล่นจนเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้รัดกล่องหรือลังต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อีกด้วย การรัดรวมสินค้าแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งให้สามารถขนส่งได้ทีละมาก ๆ ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น
 • สายรัดพลาสติก PET ปกป้องสินค้าให้ปลอดภัย
  นอกจากการป้องกันไม่ให้สินค้าตกหล่นแล้ว อีกหนึ่งข้อดีของสายรัดพลาสติก PET คือจะช่วยถนอมและป้องกันสินค้าไม่ให้กระแทกหรือเกิดรอยขีดข่วนที่พื้นผิวบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่ต้องการความระมัดระวังสูงเวลาขนส่ง อย่างเช่นเครื่องดื่มแบบขวดหรือโหลแก้ว รวมถึงอาหารกระป๋องต่าง ๆ เนื่องจากเนื้อของสายรัดพลาสติก PET ไม่มีความแหลมคม จึงไม่สร้างรอยใด ๆ ต่อสินค้า ที่สำคัญยังไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานในขณะจับและไม่ทำให้บาดมือ จึงสามารถใช้รัดสินค้าที่ต้องขนส่ง เคลื่อนย้าย หรือจัดเก็บได้โดยไม่ต้องกังวล
 • สายรัดพลาสติก PET ปลอดภัย ดีต่อสุขอนามัย
  สายรัดพลาสติก PET เหมาะกับการใช้กับสินค้าประเภทอาหาร เนื่องจากสามารถดูแลทำความสะอาดง่ายกว่าสายรัดประเภทอื่น ๆ กันน้ำได้ ไม่ก่อให้เกิดสนิมหรือเชื้อราที่อาจปนเปื้อนกับอาหารและเครื่องดื่ม หากนำมาใช้งานกับกล่องอาหารก็สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้สายรัดพลาสติก PET มีหลายสีให้เลือกใช้งาน เช่น สีแดง สีน้ำเงิน สีดำ สีเทา สีเขียวสีชมพู เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกสีสายรัดเพื่อบอกประเภทสินค้าภายในได้ โดยสีที่อยู่บนสายรัดก็จะไม่มีการเจือปนหรือผสมลงไปกับสินค้าแต่อย่างใด
 • สายรัดพลาสติก PET ใช้งานได้นาน ดีต่อสิ่งแวดล้อม
  นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอย่างนึกไม่ถึงคือ สายรัดพลาสติก PET ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะมีความแข็งแรงทนทาน สายรัดไม่แตกหัก สามารถคืนรูปได้และคงสภาพได้ดี ทนต่อสภาพแวดล้อม สารเคมี การกัดกร่อนและอุณหภูมิที่สูง จึงสามารถใช้งานได้ยาวนาน นอกจากนี้ สายรัดพลาสติก PET ยังสามารถผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากมีส่วนประกอบในการผลิตมาจากเศษขวดพลาสติก ซึ่งการใช้สายรัดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าได้

และทั้งหมดนี้คือความสำคัญของสายรัดพลาสติก PET ในอุตสาหกรรมอาหารที่เรานำมาฝาก สำหรับคนที่กำลังมองหาสายรัดพลาสติก PET ไปใช้งาน ขอแนะนำว่าการเลือกซื้อสายรัดพลาสติก PET ควรเลือกจากแหล่งผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อใช้งานแล้ว สายรัดพลาสติก PET จะสามารถรับแรงกระแทกของสินค้าได้ดี รักษาคุณภาพของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างการขนส่งสินค้าของคุณ

บริษัท Cyklop Packageing Thailand Co. Ltd. (ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด) เป็นบริษัทจำหน่ายสายรัดพลาสติก PET ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้สายรัดพลาสติก PET ที่มีคุณภาพอยู่เสมอ นอกจากสายรัดพลาสติก PET แล้ว Cyklop ยังพร้อมจำหน่าย เครื่องรัดสายรัดพลาสติก PET ทั้งแบบใช้มือและแบบอัตโนมัติ เครื่องพันพาเลท เครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพิมพ์วันที่ และเลเซอร์มาร์คกิ้งปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทคุณภาพสูง ที่สำคัญ เรายังพร้อมให้การปรึกษาในการเลือกใช้สายรัดพลาสติก PET โดยมืออาชีพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายรัดพลาสติกPET
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

เลเซอร์มาร์คกิ้ง

ทำความรู้จัก เลเซอร์มาร์คกิ้ง เทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

เลเซอร์มาร์คกิ้งเครื่องทำลวดลายบนทุกพื้นผิววัสดุ ใช้งานง่าย รวดเร็วทันใจ ตอบสนองความต้องการลูกค้า

ในแวดวงสินค้าของชำร่วยที่ต้องมีการสลักชื่อ การทำสัญลักษณ์ brand หรือ QR Code ให้ลูกค้าได้สแกนรับข้อมูล หรือเพื่อชำระสินค้า บริการต่าง ๆ นั้น เป็นตัวบอกได้เลยว่าปัจจุบันตลาดการสลักชื่อหรือสัญลักษณ์นี้กำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะการสลักชื่อโดยใช้เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง ที่จะยิ่งทำให้ผลงานออกมาคมชัดและคงอยู่ไปได้นาน ธุรกิจการสลักชื่อหรือสัญลักษณ์จึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งน่าลงทุน ซึ่งอุปกรณ์หลักของธุรกิจนี้คือ เลเซอร์มาร์คกิ้ง แต่เจ้าเครื่อง เลเซอร์มาร์คกิ้ง คืออะไร ทำงานอย่างไร และมีประโยชน์อะไรนั้น ลองมาหาคำตอบกันได้เลย

เลเซอร์มาร์คกิ้งนวัตกรรมสุดล้ำในการสลักชื่อและสัญลักษณ์บนทุกพื้นผิว

เลเซอร์มาร์คกิ้ง หรือ Laser Marking Machine เป็นนวัตกรรมใหม่ของการเครื่องยิงเลเซอร์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการทำลวดลายบนพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ โดยการทำงานของมันคือการยิงเลเซอร์ จากเครื่อง ND YAG ด้วยเลเซอร์ไดโอดที่มีความยาวคลื่นที่ 808 นาโนเมตร และเอาต์พุตเลเซอร์พัลส์ขนาดยักษ์ที่มีความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตรซึ่งจะทำให้อนุภาคของวัสดุได้แตกตัวจนเกิดเป็นลวดลายขึ้นบนพื้นผิววัสดุที่เรายิงเลเซอร์ไป

เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง นอกจากจะถูกนำมาใช้ในการสลักลวดลายบนพื้นผิววัสดุแล้ว ยังมีการนำเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งนี้ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น งานตกแต่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมแซมอะไหล่เครื่องโทรศัพท์มือถือ งานตกแต่งอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ งานสุขภัณฑ์ งานเครื่องสำอาง งานบรรจุภัณฑ์ หีบห่อต่าง ๆ งานบรรจุภัณฑ์ยาเวชศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งสามารถใช้ได้ครอบคลุมเกือบธุรกิจในการผลิตสินค้ากันเลยทีเดียว

ประโยชน์และข้อดีของเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง

 • เลเซอร์มาร์คกิ้งทำงานง่ายกับทุกพื้นผิววัสดุ : แต่ก่อนงานสลักลวดลายบนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ นั้นจะอาศัยการทำแบบแมนนวลหรือเป็นระบบ handmade เช่น ถ้าต้องการสลักลวดบนพื้นไม้ ก็ต้องไปหาช่างไม้ ถ้าต้องการสลักบนเซรามิก ก็ต้องไปสั่งทำจากโรงงานเซรามิก แต่ปัจจุบันเราไม่มีความจำเป็นต้องไปหาช่างเหล่านั้นแล้ว เราสามารถนำวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้เข้าเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งก็สามารถทำงานสลักลวดลายได้เลย เพราะเครื่องสามารถทำงานได้กับพื้นผิว โลหะ พลาสติก แก้ว เซรามิก ไม้ และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • เลเซอร์มาร์คกิ้งมีความเที่ยงตรงสูง : สมัยก่อนงานทำลวดลายต่าง ๆ ใช้ระบบ handmade อาจจะทำให้ลวดลายไม่คมชัด แต่ถ้าใช้เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะได้ลวดลายที่คมชัด เพราะเครื่องมีความแม่นยำสูง และสามารถปรับขนาดเส้นตามความต้องการได้อีกด้วย
 • เลเซอร์มาร์คกิ้งทำให้ลวดลายคงอยู่ตลอดไป : การมาร์กด้วยเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งเป็นการยิงเลเซอร์เพื่อกัดกร่อนบนพื้นผิววัสดุทำให้เกิดลวดลายบนพื้นผิววัสดุนั้น นั่นแสดงว่าลวดลายต่าง ๆ จะไม่จืดจางหายไปได้
 • เลเซอร์มาร์คกิ้งเป็นการทำงานแบบไม่มีการสัมผัส : การมาร์กด้วยเลเซอร์นั้น จะไม่มีการสัมผัสกับวัสดุที่เราต้องการทำลวดลาย ดังนั้น จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากในการทำให้วัสดุที่เราต้องการมาร์กนั้นเกิดความเสียหาย
 • เลเซอร์มาร์คกิ้งทำงานด้วยความเร็วสูง : เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งทำงานได้ง่าย เพียงนำวัสดุที่ต้องการทำลวดลายวางบนแท่น แล้วกดปุ่มกำหนดลวดลายจากนั้นเลเซอร์ก็จะทำงานให้อัตโนมัติ ใช้เวลาเพียงไม่นาน รวดเร็ว ทันใจและสามารถได้ผลงานตามที่ต้องการได้ทันที
 • เลเซอร์มาร์คกิ้งทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต : ในธุรกิจทำลวดลายในวิธีต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ด้วยเครื่องอิงค์เจ็ต การแกะสลัก การปั๊มร้อน นั้น ล้วนแล้วแต่ต้องมีอุปกรณ์เสริมในการทำงานทั้งสิ้น แต่สำหรับเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมใด ๆ เพียงใช้เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งตัวเดียวก็สามารถจัดการได้ ประหยัดทั้งแรงงานและต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์เสริม
 • เลเซอร์มาร์คกิ้งเป็นเครื่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ในการทำงานลวดลายบนวัสดุต่าง ๆ การใช้เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งถือว่าเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือสารพิษ หรือขยะเป็นพิษน้อยที่สุด เพราะเป็นการทำงานโดยการยิงเลเซอร์บนวัสดุ จึงทำให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม
 • การทำลวดลายด้วยเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งกำลังอยู่ในกระแสธุรกิจ : ในวงการทำลวดลายบนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ นั้น การทำลวดลายด้วยเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งกำลังเป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะใช้งานง่ายต่อการทำงาน และได้สินค้าเลยทันใจลูกค้า แม้เครื่องจะมีราคาค่อนข้างสูง แต่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก จึงมั่นใจได้ว่าสามารถคืนทุนและทำกำไรได้ในเวลาไม่นาน

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลดี ๆ สำหรับเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งที่ทาง บริษัท ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด บริษัทภายใต้เครือ Cyklop Internationa เรามาขอมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งกันมากยิ่งขึ้น เผื่อที่ใครที่กำลังมองหาช่องทางการทำธุรกิจในการทำลวดลายบนพื้นผิววัสดุนั้น และกำลังมองหาเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งดี ๆ ไว้ใช้ทำธุรกิจสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ ยินดีให้บริการคำแนะนำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบริการหลังการขาย เพราะเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง ติดต่อ
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

เครื่องพันฟิล์มยืด

5 เหตุผลที่เครื่องพันฟิล์มยืดได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ประโยชน์ของเครื่องพันฟิล์มยืด ที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ เลือกใช้

เมื่อธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในการผลิตผลิตภัณฑ์แล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือ การบรรจุภัณฑ์ และหากคุณกำลังมองหาการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยไม่เสียคุณภาพนั้น เครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติอาจเป็นทางออกของคุณ เพราะเป็นกระบวนการที่จัดการโดยอุปกรณ์พิเศษที่ทำให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และแม่นยำมากขึ้นกว่าที่เคย เพื่อให้พาเลทของคุณปราศจากความเสียหาย ทั้งยังช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาด้วย มารู้ถึงเหตุผลกันว่า เพราะอะไรเครื่องพันฟิล์มยืด ถึงได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มันคืออะไรและทำงานอย่างไร

เครื่องพันฟิล์มยืดคืออะไร ?

เครื่องพันฟิล์มยืด เป็นอุปกรณ์ที่พันพาเลทโดยอัตโนมัติด้วยการพันด้วยฟิล์มยืด ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ภายในพาเลทปลอดภัยจากความเสียหาย วัตถุประสงค์หลักของการพันด้วยฟิล์มยืดคือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขนส่งเป็นกลุ่มได้ง่ายขึ้น และปกป้องผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจากความเสียหายระหว่างการขนส่ง เพื่อให้ถึงปลายทางโดยไม่ได้รับอันตราย แม้ว่าเราจะสามารถพันฟิล์มยืดด้วยมือได้ แต่การใช้เครื่องพันฟิล์มยืดเป็นวิธีที่เร็วกว่า เชื่อถือได้มากกว่า และแม่นยำกว่า ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการห่อรวมและพันฟิล์มยืดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน

5 เหตุผลที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ นิยมใช้เครื่องพันฟิล์มยืด

แม้ว่าการพันฟิล์มยืดด้วยมือจะช่วยประหยัดเงินได้ แต่การห่อบางอย่างด้วยมือเป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในระยะยาวมากกว่าการลงทุนซื้อเครื่องพันฟิล์มยืด ธุรกิจขนาดเล็กอาจสามารถห่อด้วยมือได้ดี แต่หากคุณห่อสินค้ามากกว่า 10 ชิ้นในหนึ่งวัน การทำให้กระบวนการเป็นแบบอัตโนมัติจะดีกว่ามาก เพราะช่วยประหยัดเวลาและให้ความสะดวกรวดเร็ว ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เครื่องพันฟิล์มยืดได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม เภสัชกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค กระดาษ สิ่งทอ เคมีภัณฑ์และปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งเหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้เครื่องพันฟิล์มยืดได้รับความนิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่

 • ประหยัดเวลาและพลังงาน
  การลงทุนในเครื่องพันฟิล์มยืดสามารถช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการดำเนินงานมีความต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เครื่องพันฟิล์มยืดแบบอัตโนมัติจะช่วยให้พนักงานใช้เวลาและพลังงานที่ประหยัดไปในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ หรือทำงานจำนวนมากให้เสร็จสิ้นได้ และไม่ต้องมาเสียเวลาในการพันฟิล์มยืดด้วยตัวเอง
 • ปรับปรุงความสม่ำเสมอ
  บรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ น่าจะเป็นภาพแรกที่ผู้ค้าปลีกและลูกค้าสังเกตเห็น การใช้เครื่องพันฟิล์มยืดช่วยให้มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์จำนวนมากนั้นมีความสม่ำเสมอและมีคุณภาพสูง เพราะเครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติจะบรรจุพาเลทแต่ละพาเลทด้วยวิธีเดียวกันทุกประการ ซึ่งจะส่งผลให้มีการป้องกันที่ดีขึ้นและมีรูปลักษณ์ที่ดูดีสำหรับทุกผลิตภัณฑ์
 • ปกป้องผลิตภัณฑ์
  มีองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมมากมายที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์บนท้องถนนได้ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ความชื้น และสิ่งสกปรกต่าง ๆ อุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงเลือกใช้เครื่องพันฟิล์มยืด เพราะให้การพันพาเลทที่แน่นหนาด้วยฟิล์มยืดมากกว่าการพันด้วยมือ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายได้โดยไม่ขัดขวางการมองเห็นผลิตภัณฑ์ และฟิล์มยืด UVI สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้กลางแจ้งจากรังสียูวีได้อีกด้วย
 • ลดต้นทุน
  เครื่องพันฟิล์มยืดอาจเป็นการลงทุนล่วงหน้า แต่ข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในระยะยาวคือการประหยัดต้นทุน เครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติใช้ระบบลูกกลิ้งเกลียวสองฟิล์ม โดยลูกกลิ้งตัวที่สองทำงานด้วยความเร็วสูงกว่าลูกกลิ้งตัวแรกในการยืดฟิล์ม สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มความต้านทานแรงดึงของฟิล์มเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนโดยรวมของฟิล์มด้วย อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดน้อยกว่ากระบวนการแบบแมนนวลอย่างมาก จึงช่วยลดความเสี่ยงในการต้องทำงานซ้ำได้
 • เพิ่มผลผลิต
  เครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำโครงการให้สำเร็จได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง เพียงวางพาเลทบนสายพานลำเลียงเพื่อเริ่มหรือหยุดกระบวนการห่อโดยอัตโนมัติ กระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าการพันด้วยมือ 200 ถึง 300 เปอร์เซ็นต์

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่เครื่องพันฟิล์มยืดได้รับความนิยมอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม เพราะการใช้เครื่องพันฟิล์มยืดเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการพันด้วยมือมาก ให้ความรวดเร็วกว่า เชื่อถือได้มากกว่า และคุ้มค่ากว่า พร้อมด้วยประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณกำลังวางแผนให้ธุรกิจของคุณเปลี่ยนจากการห่อด้วยมือไปใช้การห่อด้วยเครื่องจักร บริษัท ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด บริษัทภายใต้เครือ Cyklop International เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท เครื่องรัดสายรัดพลาสติก สายรัดเหล็ก เครื่องพิมพ์คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบรรจุภัณฑ์ของคุณได้ ทั้งยังได้คุณภาพและมาตรฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของคุณ อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์แบบยืดชั้นนำของเราถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม มาพร้อมกับการรับประกันเครื่องจักร ให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับโซลูชันที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

Blog9

ทำไมการใช้เครื่องพันพาเลท ถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า

รู้ถึงประโยชน์ของการใช้เครื่องพันพาเลทเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

หนึ่งในวิธีที่จะช่วยปกป้องสินค้าของคุณคือการใช้ฟิล์มยืดหรือเครื่องพันพาเลท เพราะเป็นหนึ่งในโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ อเนกประสงค์ และคุ้มค่าที่สุด การใช้เครื่องพันพาเลทที่ถูกต้องนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บแล้วนั้น ก็จัดว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง สินค้าที่ได้รับการห่ออย่างเหมาะสมจะช่วยปกป้องความเสียหายระหว่างการขนส่งได้อย่างไร การใช้เครื่องพันพาเลทมีประโยชน์อะไรบ้าง ทำไมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าได้

ประโยชน์ของการใช้เครื่องพันพาเลท
ครื่องพันพาเลทเป็นเครื่องจักรที่ออกแบบมาสำหรับการบรรจุสินค้าที่จัดเรียงบนพาเลทแบบอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องพันพาเลทคือเพื่อปกป้องและรักษาเสถียรภาพของสินค้าบนพาเลทที่จะขนส่งหรือจัดเก็บ การใช้เครื่องพันพาเลทจะช่วยให้คุณบรรจุพัสดุ กล่อง และสินค้าที่ต้องจัดเก็บและขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางให้ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกห่อด้วยฟิล์มยืดอัตโนมัติ ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ป้องกันความเสียหายจากฝุ่นและความชื้น : การใช้เครื่องพันพาเลทจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะได้รับการปกป้องจากความเสียหายจากสิ่งสกปรก ฝุ่น และความชื้น และช่วยให้สินค้าสะอาดและแห้ง หากเลือกใช้ฟิล์มยืดที่มี UVI สินค้าของคุณก็จะได้รับการปกป้องจากรังสียูวีเมื่อจัดเก็บกลางแจ้งอีกด้วย
 • ปลอดภัยยิ่งขึ้น : เครื่องพันพาเลทอัตโนมัติจะคอยให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่บนรถยกซึ่งเป็นมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงการพันพาเลทด้วยตนเองอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานได้ ในขณะที่การใช้เครื่องพันพาเลทจะช่วยให้คุณปกป้องพนักงานของคุณให้ปลอดภัย
 • ลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความเสถียรในการบรรทุก : ฟิล์มยืดช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และสร้างน้ำหนักบรรทุกที่มั่นคงมากขึ้น ช่วยลดโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับสินค้าได้
 • มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากขึ้น : เครื่องพันพาเลทแบบแมนนวลไม่รับประกันความสม่ำเสมอของบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่เครื่องพันพาเลทอัตโนมัติจะช่วยให้การห่อสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ความยืดหยุ่นของการพันพาเลททำให้คุณสามารถวางซ้อนรูปทรงแปลก ๆ ที่ไม่สามารถวางซ้อนได้อย่างเรียบร้อย และซ้อนน้ำหนักบรรทุกบนพาเลทได้สูงขึ้น
 • ประหยัดเวลา : การใช้เครื่องพันพาเลททำให้การบรรจุภัณฑ์ช่วยประหยัดเวลาได้มาก เนื่องจากเครื่องจักรทำงานอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ช่วยให้คุณสามารถห่อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยให้พนักงานสามารถทำงานให้เสร็จได้มากขึ้นในหนึ่งวัน
 • การควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น : ด้วยการจัดเก็บสินค้าที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน สินค้าคงคลังของคุณสามารถจัดระเบียบได้ง่ายขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น ลดโอกาสในการแยกผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้การนับสินค้าคงคลังไม่มีประสิทธิภาพและใช้เวลานาน การใช้ฟิล์มยืดแบบใสช่วยให้คุณสามารถสแกนได้โดยตรงเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับสต๊อก โดยไม่ต้องถอดตัวป้องกันพลาสติกออก
 • รีไซเคิลได้ : รู้หรือไม่ว่าฟิล์มยืดส่วนใหญ่สามารถรีไซเคิลได้ 100% การใช้เครื่องพันพาเลทจะช่วยลดการสูญเสียของคุณได้ถึง 40% ในแต่ละปี

การใช้เครื่องพันพาเลทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างไร

การใช้เครื่องพันพาเลทนั้นนอกจากจะช่วยปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าของคุณแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านของการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรได้อีกด้วย การใช้เครื่องพันพาเลทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างไร

 1. ประหยัดค่าฟิล์ม
  ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้เครื่องพันพาเลทคือสามารถยืดฟิล์มพันพาเลทได้ไกลกว่าที่คนสามารถทำได้มาก เครื่องพันพาเลทสามารถยืดฟิล์มได้สูงสุดถึง 300% ขึ้นอยู่กับรุ่นและการตั้งค่า ในขณะที่การยืดด้วยมือโดยทั่วไปจะให้การยืดเพียง 50% เท่านั้น และความสามารถในการยืดฟิล์มห่อพาเลทของคุณเพิ่มขึ้นหกเท่านี้นั้น จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุได้อย่างมาก และช่วยให้คุณวางแผนการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
 2. ขจัดปัญหาคอขวดในการผลิต
  การใช้เครื่องพันพาเลทมักเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่สินค้าของคุณจะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการผลิต ความล่าช้าในการย้ายสินค้าไปยังขั้นตอนถัดไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่ง การจัดเก็บ หรืออื่น ๆ อาจทำให้เกิดความล่าช้าต่อจากนี้ และเกิดความเสียหายได้ หากคุณมีพนักงานขับรถส่งสินค้านั่งรออยู่ การห่อพาเลทอย่างรวดเร็วจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตของคุณ เพราะเครื่องจักรสามารถพันพาเลทได้ในเวลาประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาที่คนสามารถทำได้ และรับประกันผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
 3. ประหยัดค่าจ้างพนักงาน
  เครื่องพันพาเลทอาจดูเหมือนเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ แต่อาจไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเท่าที่คุณคิด การใช้เครื่องพันพาเลทแทนการใช้พนักงานห่อพาเลทแบบแมนนวลนั้น นอกจากช่วยประหยัดเวลาในการทำงานแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าจ้างพนักงานเพิ่มอีกด้วย เพราะพนักงานของคุณสามารถทำงานอื่น ๆ แทนได้ และปล่อยให้เครื่องพันพาเลททำงานด้วยตัวมันเอง ทั้งยังทำให้สินค้าของคุณได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งที่เกิดจากการห่อไม่ดี
  หากสินค้าของคุณถูกห่ออย่างไม่เหมาะสม ก็มีโอกาสที่สต๊อกสินค้าของคุณอาจได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือหากฟิล์มห่อไม่แน่นพอจากการห่อพาเลทด้วยมือ สินค้าของคุณอาจเลื่อนและแตกหักในขณะขนส่งได้เช่นกัน การเลือกใช้เครื่องพันพาเลทนั้นจะช่วยลดต้นทุนในการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไรของคุณ เครื่องพันพาเลทช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกสินค้าได้รับการห่ออย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้สต๊อกของคุณไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก และไม่ต้องเสียเงินในการชดเชยความเสียหายนั้น
 5. ดูเป็นมืออาชีพ
  เนื่องจากเครื่องพันพาเลทจะให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงเหมือนเดิมเสมอ ผลิตภัณฑ์และสินค้าของคุณจึงดูเป็นมืออาชีพสำหรับลูกค้า ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ของเครื่อง เพราะมีตัวเลือกและการตั้งค่าต่าง ๆ มากมายที่ช่วยให้คุณปรับแต่งเครื่องพันพาเลทเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เหตุใดจึงควรเลือกใช้เครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลทไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องสินค้าของคุณจากความเสียหายในการจัดเก็บและขนส่งเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้ดียิ่งขึ้น การเลือกใช้เครื่องพันพาเลทจะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการทำงาน และช่วยลดต้นทุนในการจ้างคน หากคุณต้องการเครื่องพันพาเลทที่ดีและมีคุณภาพ

บริษัท ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด บริษัทภายใต้เครือ Cyklop International เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท เครื่องรัดสายรัดพลาสติก สายรัดเหล็ก เครื่องพิมพ์คุณภาพสูง ด้วยวัสดุที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน มาพร้อมกับการรับประกันเครื่องจักร ให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องพันพาเลทของคุณนั้นจะมีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับการผลิตขั้นสูง พร้อมให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของธุรกิจของคุณมากที่สุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

สายรัดเหล็ก

สายรัดเหล็กพืด ทำอะไรได้บ้าง

สายรัดเหล็กพืด ช่วยให้สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง

สายรัดเหล็กพืด (Steel strapping) ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ไม่ขาดหรือบิดงอง่าย เพื่อใช้ในการรัดสิ่งของให้แน่น เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยขนะทำการขนส่งสินค้า มีความแข็งแรงและความทนทานสูง เหมาะสำหรับการผูกรัดสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักหรือขนาดใหญ่ให้แน่น ซึ่งขนาดของสายรัดเหล็กนั้นถูกผลิตขึ้นมาหลายขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันออกไป โดยสายรัดใหญ่ก็จะสามารถรับแรงได้มากขึ้นนั่นเอง โดยสายรัดเหล็กพืดนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีอุตสาหกรรมใดบ้าง และเหมาะกับบรรจุภัณฑ์ใดบ้าง หาคำตอบไปพร้อมกันกับ ไซคลอพในบทความนี้

คุณสมบัติของสายรัดเหล็ก

คุณสมบัติของสายรัดเหล็กนั้น โดยปกติจะพิจารณาจากคุณภาพของเหล็กที่นำมาผลิต ขั้นตอนการผลิต การลบคมที่ขอบมุม และการเคลือบผิว ตลอดจนรูปแบบการ Packing โดยคุณภาพเหล็กที่ใช้ผลิตแบ่งเป็น 2 แบบ

 • แบบปกติ Regular duty (SAE1015) 800N/Sqmm
  เป็นสายรัดเหล็กที่เหมาะสำหรับงานทั่วไปที่สินค้ามีความอยู่ตัวสูง นั่นคือไม่โยกไปมา ไม่แบ่งตัว เช่น การรัดคอยล์เหล็ก , อินกอต , ไม้ ฯลฯ โดยสายรัดเหล็กชนิดนี้จะมีการยืดตัวค่อนข้างต่ำ (Elongation)
 • แบบทนแรงดึงสูง High Tensile (SAE1022) 1,000N/Sqmm
  สายรัดเหล็กชนิดนี้ จะมีความแข็งแรงกว่าแบบแรก และยังมีความยืดหยุ่นสูงกว่า ด้วยคุณสมบัติการยืดหยุ่นดังกล่าวทำให้สายรัดไม่ขาดง่าย (More Shock Reserve) โดยเฉพาะการขาดที่มุมสินค้าซึ่งปกติจะเกิดภาวะ Over stretch และสายจะขาดที่จุดนี้ สายรัดชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับการรัดสินค้าที่มีการแกว่งไปมาอยู่ตลอด และสินค้าที่มีแรงเบ่งขยายตัวตลอดเวลา เช่น การรัดก้อนอัดใยผ้า , การรัดคานเหล็ก หรือแม้แต่การรัดแผ่นเหล็ก ฯลฯ

สายรัดเหล็กพืด (Steel strapping) มีข้อดีมากมายที่ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้ชื่อว่ารัดแน่น และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ข้อดีของสายรัดเหล็กนี้ เช่น

 • ความแข็งแรง : สายรัดเหล็กมีความแข็งแรงสูงมาก จึงเหมาะกับการนำไปรัดสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก
 • ความทนทาน : สายรัดเหล็กมีความทนทานต่อการทำลายสูง จึงเหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความคงทนในระหว่างการขนส่ง
 • มีความคงทนต่อสภาวะอากาศ : สายรัดเหล็กมีความคงทนต่อสภาวะอากาศต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ เช่น สภาวะอากาศที่มีความชื้นแปรปรวน หรือแม้แต่สภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงต่ำ จึงเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ทำให้สายรัดเหล็กเหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการ การป้องกันจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน
  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย : เนื่องจากทำมาจากเหล็กคุณภาพสูง มีความคงทนสูง และสามารถใช้งานได้ในระยะยาว จึงทำให้สายรัดเหล็กเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีคุ้มค่าสูง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าสายรัดประเภทอื่นที่มีความคุ้มค่าและคงทนน้อยกว่า

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เลือกใช้งานสายรัดเหล็ก

คุณสมบัติที่หลากหลายของสายรัดเหล็ก จึงทำให้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างมากมาย ดังนี้ อุตสาหกรรมการขนส่ง , การก่อสร้าง, อุตสาหกรรมโลหะ, และการบรรจุภัณฑ์หรือ Packing ต่าง ๆ ในการรัดแน่นวัสดุหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมากและต้องการความคงทนในระหว่างการขนส่งและควบคุมการเคลื่อนที่ของสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุที่เหมาะแก่การใช้สายรัดเหล็กนี้

 • วัสดุกลุ่มโลหะประเภทต่าง ๆ หรืออุตสาหกรรมโลหะ : อุตสาหกรรมโลหะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สายรัดเหล็กอย่างกว้างขวาง เพื่อรัดแน่นและควบคุมวัสดุโลหะและสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก เช่น แผ่นเหล็ก , ท่อเหล็ก , และชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่ เหล็กต้นไม้ ฯลฯ ซึ่งต้องการความหนาแน่นในการขนส่ง เพื่อความปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฎิบัติงานเอง และผู้ที่ใช้ท้องถนนร่วมกัน
 • ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง : สำหรับในไซต์งานก่อนสร้างต่าง ๆ สายรัดเหล็กที่สามารถทนทานต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวนได้จะช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นกับวัสดุก่อสร้างได้ โดยสายรัดเหล็กมักถูกใช้ในการรัดแน่นและบรรจุวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เช่น คอนกรีต , กระเบื้อง , อลูมิเนียม , ข้อต่อท่อต่าง ๆ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ หิน , ทราย , ฯลฯ ที่ต้องการความแน่นหนา เนื่องจากสามารถแตกหักได้ง่ายหากขณะที่ทำการขนส่งไม่มีการรัดแน่นให้ดี จึงมีการนำสายรัดเหล็กมาช่วยในการรัดแน่นและควบคุมวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ จึงทำให้กระบวนการการขนส่ง และการจัดเก็บของวัสดุมีประสิทธิภาพและมีปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้การใช้สายรัดเหล็กยังช่วยในการประหยัดทรัพยากรและลดความสูญเสียในกระบวนการก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมทั่วไปและการบรรจุภัณฑ์ : สายรัดเหล็กถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ โดยมีเหตุผลคล้ายกับการใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ คือความแข็งแรงและความทนทานที่สูง และความสามารถในการรัดแน่นและควบคุมบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าอย่างมั่นคง ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับวัสดุหรือสิ่งของด้านในบรรจุภัณฑ์ได้ ทั้งยังช่วยในการประหยัดทรัพยากรและลดความสูญเสียในกระบวนการบรรจุภัณฑ์อีกด้วย โดยสายรัดเหล็กเหมาะสำหรับการรัดแน่นและบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสูงในวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น เหล็กแท่ง เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักมาก ลวดม้วนขนาดใหญ่ รวมไปถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ฯลฯ
 • อุตสาหกรรมการขนส่ง : สายรัดเหล็กถูกนำมาใช้ในการรัดแน่นและบรรจุสินค้าที่ต้องการความคงทนสูงและต้องมีการควบคุมระยะทางในระหว่างการขนส่ง เช่น ลิฟต์บรรจุภัณฑ์ , ตู้คอนเทนเนอร์ , ลังขนาดใหญ่ , และสิ่งของที่มีความสูงมาก รวมไปถึงมีน้ำหนักมาก ยากต่อการรัดแน่นในการขนส่ง

สายรัดเหล็ก เป็นสายรัดที่มีความแข็งแรงและความทนทานสูง เหมาะสำหรับการยึดสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือสินค้าที่ต้องผ่านสภาพแวดล้อมที่รุนแรง สายรัดเหล็กผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ขาดหรือหักง่าย อีกทั้งยังมีการเคลือบผิวเหล็กที่ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งข้อดีเหล่านี้สามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมสายรัดเหล็ก จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเลือกใช้สายรัด อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังในการใช้ เนื่องจากสายรัดเหล็กสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้หากไม่ใช้งานอย่างระมัดระวัง

สนใจ สายรัดเหล็ก มีมาตรฐาน ติดต่อ บริษัท ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท สายรัดเหล็ก เครื่องพันฟิล์มยืด สายรัดพลาสติก PET ปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท เครื่องพันพาเลท นำเข้าจากทั่วโลกวัสดุได้คุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำและบริการหลังการขาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

เครื่องพันพาเลท

ไม่อยากเสี่ยงต้องใช้!เครื่องพันพาเลท ตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง

สินค้าที่ถูกพันพาเลทด้วยเครื่องพันพาเลทมีความแข็งแรงและมั่นคง ลดความเสียหายระหว่างขนส่ง

ทำความรู้จักเครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลท หรือที่รู้จักกันในชื่อ เครื่องพันฟิล์มพาเลทหรือเครื่องพันฟิล์มยืดเป็นอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ใช้ในการยึดและป้องกันน้ำหนักการบรรทุกสินค้าบนพาเลท สำหรับการจัดเก็บหรือการขนส่ง ที่ดำเนินการในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานผลิต หรือขณะจัดส่ง ซึ่งหน้าที่หลักของเครื่องพันพาเลทคือการติดฟิล์มยืด (หรือที่เรียกว่าการพันฟิล์มยืดหรือฟิล์มพันพาเลท) ให้แน่นรอบๆ สิ่งของที่วางบนพาเลท ฟิล์มยืดเหล่านี้จะเพิ่มความมั่นคง ป้องกันการเคลื่อนตัวของสินค้าระหว่างการขนส่ง และปกป้องผลิตภัณฑ์จากฝุ่น ความชื้น และความเสียหายจากการกระแทก การสั่นสะเทือนได้

การห่อพาเลทด้วยมือเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและใช้แรงงานมาก แต่การใช้เครื่องพันพาเลทซึ่งทำงานอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดต้นทุนค่าแรงจากการจ้างงาโดยใช้เพียงคนไม่กี่คนในการสั่งการ ควบคุมเครื่อง ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการกับสินค้าบนพาเลทในปริมาณมาก

นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมและข้อบังคับด้านการขนส่งบางประเภทกำหนดให้สินค้าที่จัดวางบนพาเลทจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอย่างเหมาะสมในระหว่างการขนส่ง ตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ การใช้เครื่องพันพาเลทจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นไปตามกฎระเบียบเหล่านั้น หลีกเลี่ยงค่าปรับหรือความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการขนส่ง การพันพาเลทบนสินค้าด้วยเครื่องมือชนิดนี้ ยังสร้างความประณีต เรียบร้อยสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้การขนส่งสินค้าของคุณมีความเป็นมืออาชีพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า

5 เหตุผลที่เครื่องพันพาเลทช่วยให้การขนส่งสินค้าของคุณปลอดภัย

 1. รักษาความคงตัวขณะขนส่ง
  เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของเครื่องพันพาเลทคือการรับประกันความเสถียรในการขนส่งสินค้า เมื่อสินค้าถูกวางซ้อนกันบนพาเลท สินค้าอาจไม่มั่นคงโดยธรรมชาติ เฉพาะอย่างยิ่งหากสินค้ามีรูปร่างไม่สม่ำเสมอหรือมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน ฟิล์มยืดจากเครื่องพันพาเลทจะช่วยยึดสินค้าเข้ากับพาเลท ป้องกันไม่ให้เลื่อนหรือหลุดออกระหว่างการขนส่ง เครื่องพันพาเลทช่วยให้ฟิล์มยืดที่ติดรอบสินค้าสามารถกระจายน้ำหนักได้สม่ำเสมอทำให้สินค้าปลอดภัยตลอดการขนส่ง
 2. ปกป้องสินค้าจากสภาพแวดล้อม
  เครื่องพันพาเลทจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันรอบ ๆ สินค้าที่วางบนพาเลท ฟิล์มยืดจะช่วยปกป้องสินค้าจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรก ความชื้น ที่อาจสร้างความเสียหายหรือปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง สินค้าที่ถูกพันพาเลทด้วยเครื่องพันพาเลทจะมีความมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้น ลดความเสี่ยงของสินค้าตกหล่นหรือเสียหาย ช่วยให้สินค้าคงคุณภาพและความปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภคได้
 3. ลดแรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน
  ในระหว่างการขนส่งสินค้าที่จัดเรียงบนพาเลทอาจได้รับแรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน และการจัดการที่รุนแรง เช่น การโยน พาเลทที่ห่ออย่างเหมาะสมซึ่งมีฟิล์มยืดที่ตึงเพียงพอสามารถทำหน้าที่เป็นโช้คอัพ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อสินค้า
 4. เพิ่มแรงยึดให้กับการวางซ้อนสินค้าหลายชั้น
  สินค้าที่จัดวางบนพาเลทมักจะวางซ้อนกันหลายชั้นในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และบนรถบรรทุก เพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องพันพาเลทช่วยให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านี้จะยึดติดกับพาเลทอย่างแน่นหนา ช่วยให้วางซ้อนได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงโดยไม่เสี่ยงต่อการพังทลายทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า
 5. ลดความผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์
  เครื่องพันพาเลทเป็นเครื่องมือทางอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยทำให้การทำงาน เครื่องพันพาเลทมีความแม่นยำกว่าการทำงานของมนุษย์ ทั้งยังสามารถทำงานที่มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ให้แรงยึดที่แน่นหนากว่าแรงของมนุษย์ และยึดสินค้าได้อย่างรอบคอบ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกห่ออย่างรอบคอบ พร้อมสำหรับการขนส่งให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าสู่ตลาดด้วยสภาพที่ดีและคงคุณภาพอย่างครบถ้วน

ด้วยคุณสมบัติและเหตุผลเหล่านี้ เครื่องพันพาเลทจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขนส่ง เนื่องจากช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการบรรทุก ปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหาย ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีส่วนช่วยในการนำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ เป็นเครื่องมืออันมีค่าสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการกระจายสินค้าที่จัดวางบนพาเลท ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย หรืออุตสาหกรรมขนส่ง

หากมองหาเครื่องพันพาเลทเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องพันพาเลทชั้นนำ มีมาตรฐานได้คุณภาพ จาก บริษัท ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด บริษัทภายใต้เครือ Cyklop International ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ อาทิ เครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท สายรัดพลาสติก PET เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือถือ เลเซอร์มาร์คกิ้ง ปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท ทั่วโลก ด้วยวัสดุที่ได้คุณภาพ พร้อมคำแนะนำและบริการหลังการขายตั้งแต่การติดตั้ง วิธีใช้และการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องพันพาเลท ติดต่อ
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

เครื่องพันฟิล์มยืด

ไขข้อข้องใจ เครื่องพันฟิล์มยืด ช่วยประหยัดเวลาได้จริงไหม

แนะนำเครื่องพันฟิล์มยืดช่วยในกระบวนการบรรจุหีบห่อ ใช้เวลาน้อย คุ้มค่ากับการลงทุน

การบรรจุหีบห่อกับการขนส่งสินค้าไปให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของผู้ประกอบการหรือ พ่อค้า แม่ค้าทั้งหลาย การมีตัวช่วยในการบรรจุหีบห่อที่ดี จะมีส่วนช่วยในการทำให้ธุรกิจของเราดำเนินการได้อย่างราบรื่น และนำไปสู่ความสำเร็จได้ เครื่องพันฟิล์มยืด เป็นตัวช่วยในการบรรจุหีบห่อ ที่จะช่วยประหยัดทั้งต้นทุน แรงงานและเวลาในการดำเนินธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดี
ก่อนที่เราจะไปดูประโยชน์ต่าง ๆ ของเครื่องพันฟิล์มยืด เราลองมาทำความรู้จักกับเครื่องพันฟิล์มยืดกันอย่างคร่าว ๆ

เครื่องพันฟิล์มยืด คืออะไร?

เครื่องพันฟิล์มยืด หรือบางคนเรียกว่า “เครื่อง wrapping machine” ซึ่งเป็นเครื่องจักรชนิดนี้ที่สามารถพันฟิล์มหรือพลาสติกสิ่งของต่าง ๆ ได้ โดยเจ้าเครื่องพันฟิล์มยืดนี้จะมีหลายขนาด ทั้งขนาดเล็กที่สามารถพันสินค้าได้ทีละชิ้น หรือขนาดใหญ่ที่สามารถพันสินค้าได้ทีละหลาย ๆ ชิ้นบนพาเลทเดียวกันก็ได้ โดยในบางครั้ง เราจะเรียกเครื่องพันฟิล์มยืดนี้ว่า “เครื่องพันพาเลท

ประเภทของเครื่องพันฟิล์มยืด
เครื่องพันฟิล์มยืดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หากแบ่งตามการใช้ก็จะมีทั้งแบบ แมนนวล แบบอัตโนมัติ และแบบกึ่งแมนนวลกึ่งอัตโนมัติ โดยการทำงานของเครื่องนั้นจะทำหน้าที่ในการพันฟิล์มยืด พันห่อสินค้า ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการกระแทก และหากเป็นการพันสินค้าหลาย ๆ ชิ้นก็จะทำให้สินค้าเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มในก้อนเดียวกัน สะดวกอย่างมากในการขนย้ายเคลื่อนสินค้า หรือในการขนส่งนั่นเอง

 • เครื่องพันฟิล์มยืดแบบแมนนวล
  ที่เห็นใช้กันโดยทั่วไปจะเป็นรูปทรงที่มีก้านใส่ม้วนฟิล์มตรงกลาง บางรุ่นจะมีที่จับ บางรุ่นไม่มีก็ได้ เวลาใช้จะเป็นการดึงฟิล์มจากม้วนแล้วนำมาพันสินค้านั้น ๆ ด้วยตนเอง
 • เครื่องพันฟิล์มยืดแบบกึ่งแมนนวลกึ่งอัตโนมัติ
  จะเป็นเครื่องพันฟิล์มยืดแบบทั้งอาศัยแรงคนในการจัดการวางสินค้าที่เหมาะสมกับการพันฟิล์ม แล้วทำการกดปุ่มสั่งพันเครื่องก็จะพันฟิล์มที่สินค้าให้อัตโนมัติ
 • เครื่องพันฟิล์มยืดแบบอัตโนมัติ
  จะเป็นเครื่องที่อำนวยความสะดวกในการพันฟิล์มยืดที่ตัวสินค้ามากที่สุด เพียงแค่เราจัดวางสินค้าลงบนสายพานหรือจุดวางของ จากนั้นเรากดปุ่มสั่งการทำงาน จากนั้นเครื่องพันฟิล์มยืดจะดึงฟิล์มออกจากม้วนแล้วพันสินค้าเองอัตโนมัติทันที สำหรับเครื่องพันฟิล์มยืดแบบอัตโนมัติ นี้ก็มีหลายรูปแบบเช่นกัน อาทิ เครื่องพันฟิล์มแบบหุ่นยนต์ เครื่องพันฟิล์มยืดแบบห่อแนวนอน เครื่องพันฟิล์มยืดแบบคาน เครื่องพันฟิล์มยืดแบบวงแหวน และเครื่องพันฟิล์มยืดห่อแบบใช้แท่นหมุนตอนนี้เรารู้จักเครื่องพันฟิล์มยืดกันแล้ว แต่ผู้ประกอบการบางคนยังข้องใจว่า การใช้เครื่องพันฟิล์มยืดนี้จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไร

เครื่องพันฟิล์มยืด ช่วยประหยัดเวลาในการบรรจุภัณฑ์

 1. ว่าด้วยการบรรจุหีบห่อโดยไม่ได้ใช้เครื่องพันฟิล์มยืด เราจะต้องเสียเวลาไปกับขั้นตอนการพัน เพราะถ้าเราพันสินค้าด้วยตัวเองเราจะต้องมานั่งกะ นั่งคำนวณระยะของการพันสินค้าที่เหมาะสม ซึ่งหากเรากะระยะในการพันไม่ดีอาจจะทำให้สินค้าที่เราห่อนั้นไม่เสมอกันก็ได้ อีกทั้งยังอาจจะทำให้สิ้นเปลืองฟิล์มเพราะเราจะมีความกังวลว่าการพันของเราจะไม่ปลอดภัยจากการกระแทก และอาจจะทำให้ใช้ฟิล์มมากเกินความจำเป็นได้ การใช้เครื่องพันฟิล์มยืดแบบอัตโนมัติ จะเป็นการลดกระบวนการมานั่งคิดเคราะห์การใช้ฟิล์ม การกะระยะการพัน ทำให้เราประหยัดเวลาในการส่วนนี้ไปได้ด้วย

 2. การพันสินค้าด้วยเครื่องพันฟิล์มยืดจะทำให้การพันสินค้าหลาย ๆ ชิ้นในคราวเดียวกันจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกัน และทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ทนต่อการกระแทกได้ดีกว่า เนื่องจากแรงจากเครื่องจักรจะมีมากกว่าแรงจากคน อีกทั้งตัวเครื่องพันฟิล์มยืดส่วนใหญ่จะคำนวณแรงตึงในการดึงฟิล์มมาพันสินค้าได้แม่นยำกว่าการใช้คนในการจัดการ ทำให้บางคนที่จัดการในส่วนนี้ประหยัดเวลาในการออกแรงดึงฟิล์มที่เหมาะสมอีกด้วย

 3. การพันสินค้าด้วยเครื่องพันฟิล์มยืดในปัจจุบันมีการบริการจากบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องพันฟิล์มยืดที่จะดูแลผู้ใช้เครื่องตั้งแต่ต้นและหลังบริการการขาย โดยมีการคำนวณเครื่องที่เหมาะสมกับกิจการของลูกค้า คำนวณปริมาณการใช้ฟิล์ม ดูแลตั้งแต่การติดตั้ง ไปถึงดูแลเครื่องหลังการใช้งาน ทำให้ผู้ประกอบการหรือพ่อค้า แม่ค้าที่ใช้เครื่องพันฟิล์มยืดนี้ ประหยัดเวลาในการสรรหา ติดตั้ง คำนวณปริมาณฟิล์มและการดูแลเครื่องไปได้อีกมากมาย และลดเวลาในการใช้เครื่องพันฟิล์มยืดไปได้เลยทีเดียว

ทั้งหมดนี้ เราจะเห็นได้เลยว่าการใช้เครื่องพันฟิล์มยืดในการห่อสินค้านั้นจะสามารถประหยัดเวลาได้อย่างมากมาย ประหยัดเวลาในการพันด้วยตนเอง ประหยัดเวลาในการคำนวณแรงในการพันต่าง ๆ ประหยัดเวลาในการติดตั้ง จัดหาและดูแลเครื่องหากใช้บริการผ่านบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องพันฟิล์มยืด เรียกได้ว่าเราสามารถนำเวลาที่เหลือ จากกิจกรรมเหล่านี้ไปพัฒนาธุรกิจของเราในส่วนอื่นได้อีกมากมาย

หากท่านกำลังมองหาเครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน ลองเข้ามาหาเราที่ Cyklop Thailand เรายินดีให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาหาเครื่องพันฟิล์มยืดที่เหมาะสม การวางแผนในการติดตั้ง คำนวณหาปริมาณการใช้ฟิล์ม และการเลือกฟิล์มที่ห่อที่เหมาะสมกับสินค้าของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน เราพร้อมให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นที่สุด

สนใจเครื่องพันฟิล์มยืดอัตโนมัติ เครื่องพันพาเลท หรือเครื่องจักรอื่น ๆ ติดต่อ

ที่อยู่ : บริษัท ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด 114 อ่อนนุช 13, แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพ 10250

โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

เครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องพิมพ์วันที่มีกี่ประเภท วิธีใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

เลือกเครื่องพิมพ์วันที่แบบไหนให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ในปัจจุบันธุรกิจโค้ดดิ้งหรือมาร์คกิ้งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก จึงทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้วิธีการเหล่านี้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในกาพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุมีมากมายหลายแบบ หลายราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสน แต่ละแบบก็จะมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยจริงๆแล้วเครื่องพิมพ์วันที่ เป็นที่นิยมมากๆ ในปัจจุบันมีไว้ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต และวันหมดอายุ ล็อตนัมเบอร์ต่างๆ หมายเลขแบทช์ รวมถึงกราฟฟิกต่างๆ ที่สำคัญ เช่น โลโก้หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์สินค้านั้นๆหรือวัสดุต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น พลาสติก แก้วต่างๆ ไม้ หรือกระป๋อง ซึ่งเครื่องพิมพ์วันที่บางชนิดเหมาะสำหรับพิมพ์บนของแบนๆ บางชนิดพิมพ์บนผิวโค้งหรือผิวไม่เรียบได้ บางชนิดได้ความเร็วมาก บางชนิดเน้นพกพาไปในที่ต่างๆขนาดของตัวอักษรและจำนวนแถวที่พิมพ์ได้

ในบทความนี้ เรามาเจาะลึกเทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์วันที่ว่ามีทั้งหมดกี่ประเภท เพื่อเหมาะสมกับการเลืกใช้งานของคุณ

 1. เครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ CIJ (Continue Inkjet)
  เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน เริ่มใช้ในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสและมาร์คกิ้ง ในด้านเทคโนโลยีของ CIJ คิอการใช้ปั๊มแรงดันสูงเพื่อผลักให้หมึกไหลผ่านหัวพิมพ์ทุกหยด หมึกจะถูกชาร์จไฟฟ้าและผ่านแม่เหล็กภายในหัวพิมพ์จึงสามารถทำให้การพิมพ์บนพื้นผิวโค้งเป็นไปอย่างง่ายดาย เช่น ด้านล่างของกระป๋องเครื่องดื่ม และเครื่องพิมพ์ CIJ เหมาะสำหรับการพิมพ์ที่มีปริมาณการผลิตสูงเครื่องพิมพ์ประเภทนี้มีจุดแข็งหลายอย่าง ได้แก่ ไม่ว่าจะเป็นความทนทาน ความคล่องตัวในการใช้งาน ชนิดและสีของหมึกมีมากมายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นหมึก Food Grade หมึกสีต่างๆ ซึ่งทำให้ยึดติดได้ในทุกพื้นผิว แต่ด้วยความซับซ้อนของการทำงาน ทำให้มีชิ้นส่วนต่างๆเยอะแยะมากมาย อีกทั้งการบำรุงรักษาจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในการบำรุงรักษาอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่อนข้างสูง
 2. เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ (THERMAL INKJET)
  ถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอาหาร ซึ่งเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ เป็นระบบที่ใช้ตลับหมึก มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพิมพ์ได้สะดวกรวดเร็วและมีความละเอียดสูง ทำให้ตัวอักษรมีความคมชัดและสามารถพิมพ์ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น QR CODE บาร์โค้ด เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอางค์ เวชภัณฑ์ และยา
  จุดเด่นของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TIJ มีอะไรบ้างลองมาดูกัน

  • มีวิธีการใช้งานที่ง่าย เพียงแค่ใส่ตลับหมึกและเช็คหัวพิมพ์
  • มีความละเอียดในการพิมพ์ 600 DPI ซึ่งส่งผลให้การพิมพ์มีความคมชัด ซึ่งเหมาะสำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ที่มีการยืดหยุ่น เช่น ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม เป็นต้น
  • ระบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีค่าบำรุงการรักษามาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลง
  • สามารถพิมพ์ได้ในหลากหลายพื้นผิว เช่น ไม้ กระดาษเคลือบ ฟิล์ม พลาสติก แก้ว หรือเหล็ก เป็นต้น
 3. เครื่องพิมพ์วันที่แบบเลเซอร์
  เป็นเทคโนโลยีแบบไร้สัมผัสซึ่งมีกลไกการทำงาน คือ การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของวัสดุผ่านกระบวนการตัดเจาะ เคลือบ หรือทำให้เกิดฟองน้ำ เครื่องพิมพ์วันที่แบบเลอเซอร์มีความสามารถในการสร้างรายละเอียด เช่น เลขแบช โลโก้ และบาร์โค้ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  จุดเด่นของเครื่องพิมพ์วันที่แบบเลเซอร์ มีดังนี้

  • งานพิมพ์มีคุณภาพสูง คงทน ถาวร
  • เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความรวดเร็ว
  • ลดต้นทุนการผลิต เพราะไม่มีหมึกและอะไหล่
  • ให้งานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง
  • ใช้งานได้ยาวนาน
  • สามารถพิมพ์ Barcode/QR CODE บนวัสดุทุกชนิด

จากบทความนี้เราได้ทำความรู้จักเครื่องพิมพ์วันที่และจุดเด่นของแต่ละประเภทกันแล้ว เคยสงสัยไหมว่า เครื่องพิมพ์แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เลือกเครื่องพิมพ์วันที่แบบไหนให้เหมาะกับธุรกิจของเรา

 1. สำหรับธุรกิจที่มีการผลิตต่อวันไม่สูง เราขอแนะนำ เครื่องพิมพ์แบบ CIJ เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้อย่างมหาศาล
 2. สำหรับธุรกิจที่มีการผลิตขนาดกลางแต่ยังคงประสิทธิภาพ เราขอแนะนำเครื่องพิมพ์ระบบ TIJ สามารถให้ผลตอบแทนที่สูง ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและสามารถพิมพ์ได้หลากหลายพื้นผิว โดยฌฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 3. สำหรับธุรกิจที่ผลิตเยอะแต่ยังคงมาตรฐาน เราขอแนะนำเครื่องพิมพ์วันที่ระบบเลเซอร์ ช่วยให้การทำงานสะดวก ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเครื่องระบบเลเซอร์ให้การตอบสนองที่ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง ถึงจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ประสิทธิภาพนั้นคุ้มค่า

หากใครที่กำลังมองหาเครื่องพิมพ์วันที่เอาไว้ใช้งาน ต้องศึกษาก่อนว่าเครื่องพิมพ์ชนิดไหนเหมาะกับธุรกิจของเราบ้าง หากคุณกำลังต้องการที่จะใช้เครื่องพิมพ์วันที่ Cyklop Thailand เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องกลึง เครื่องกัด CNC เครื่องพันพาเลท เครื่องพิมพ์วันที่ และเลเซอร์มาร์คกิ้งปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทคุณภาพสูง เราสามารถให้คำปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์ และเรายินดีให้คำแนะนำในการติดตั้ง แนะนำการใช้งาน ข้อมูลเทคนิคต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการบำรุงรักษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

สายรัดพลาสติก pet

การใช้งานสายรัดพลาสติก PET ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

สายรัดพลาสติก PET คือหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยของสินค้า

สายรัดพลาสติก PET (PET-Strapping Band) คืออะไร?

หลายคนเรียกง่ายๆ ว่า ‘สายรัดเพ็ท’ เป็นอีกประเภทหนึ่งของสายรัดสินค้าที่คนนิยมเลือกใช้กัน เหมาะสำหรับการรัดสิ่งของหรือสินค้าที่น้ำหนักมากบนพาเลท สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งให้มีความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งสินค้ารวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้วย ผลิตจากวัสดุ Poly Ethylene Terephthalate (โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต) หรือที่เรียกแบบย่อว่า PET เป็นพลาสติกที่มีความใสแวววาวนำมาผ่านกระบวนการทำความร้อนสูง เและเพราะการมีโมเลกุลที่สูงจึงทำให้ PET มีคุณสมบัติที่ดีคือ ความแข็งแรง ทนต่อแรงดึง แรงกระแทก แรงเสียดสีได้ดีและยังทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนอย่างประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย สามารถกันน้ำได้ จึงไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและไม่เป็นสนิมเหมือนสายรัดเหล็กพืด

ฉะนั้น สายรัดพลาสติก PET จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกับการรัดลังไม้, พาเลทไม้, กล่องพลาสติก และสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน เช่น งานเหล็ก ซึ่งสามารถใช้แทนเหล็กพืดได้ เพราะมีคุณสมบัติของความทนทานที่ใกล้เคียงกันมาก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วย เพราะเพราะไม่มีความแหลมคมและแรงดีดเมื่อเวลาตัดสายเหมือนกับสายรัดเหล็กพืด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้งานได้หากไม่ระมัดระวัง

ประเภทของ สายรัดพลาสติก PET นั้นสามารถแบ่งได้ตามเนื้อสัมผัสของพลาสติก คือแบบเรียบและแบบมีลาย ซึ่งแบบเรียบจะมีคุณสมบัติต้านทานแรงดึงได้สูงกว่าแบบลาย เหมาะสำหรับการรัดสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ส่วนแบบลายหรือมีลายนูน จะมีข้อดีคือช่วยเพิ่มแรงเสียดทานของสายรัด เพื่อช่วยลดการลื่นไถลได้ดีจึงเหมาะสำหรับการขนส่งทางเรือที่อาจมีความโคลงเคลงของเรือ ส่งผลให้สินค้าที่ขนส่งลื่นไถลไปตามพื้นที่เก็บของได้

สายรัดพลาสติก PET เหมาะกับการขนสินค้าแบบใดบ้าง

 • ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก และต้องใช้แรงดึงมาก
 • งานรัดพาเลท
 • สินค้าที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
 • สินค้าที่ใช้เวลาในการขนส่งนาน เช่น ขนส่งไปยังต่างประเทศ หรือสินค้าที่ขนส่งทางเรือ
 • สินค้าที่ต้องการสายรัดที่สามารถลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งได้
 • สินค้าที่ต้องการรัดให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน เช่น รัดกระดาษ, ผ้า,เส้นใยต่างๆ ไม้ หรือเหล็กเส้น เป็นต้น

สายรัดพลาสติก PET เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง

 1. อุตสาหกรรมเหล็กและการก่อสร้าง : แต่เดิมนั้นการซื้อขายขนย้ายสิ่งของหรือสินค้าของอุตสาหกรรมเหล็ก เช่น แผ่นเหล็ก, ท่อเหล็ก, อลูมิเนียม รวมถึง อิฐ ปูน คอนกรีตและไม้ ฯลฯ ที่มีน้ำหนักมากๆ จะนิยมใช้สายรัดเหล็กพืดที่นอกจากจะมีราคาสูงและยังมักจะเกิดปัญหาเรื่องความเสียหายของสินค้าที่เมื่อได้รับแรงกระแทก ฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติความแข็งแรงทนทานใกล้เคียงกับเหล็ดพืด นั่นก็คือ สายรัดพลาสติก PET อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าสายรัดที่เป็นเหล็ก และไม่ไปกระแทกหรือขีดข่วนสินค้าให้เกิดความเสียหายเพราะไม่มีความแหลมคม ซึ่งก็ช่วยความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานอีกด้วย นั่นเองคุณสมบัติที่ดีอีกประการของสายรัดพลาสติก PET ก็คือ ช่วยแก้ปัญหาของสินค้าที่เกิดการหดตัวหรือถูกกดทับระหว่างการขนส่ง ซึ่งการใช้สายรัดเหล็กจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสายรัดและสิ่งของ ซึ่งอาจทำให้สิ่งของที่ขนย้ายหลุดหรือตกหล่นระหว่างทางจนเกิดความเสียหายได้ แต่สำหรับ สายรัดพลาสติก PET นั้นเมื่อเกิดการหดตัวของสินค้าระหว่างขนส่งสายรัดจะมีการหดตัวกลับทำให้รัดสินค้าได้อย่างกระชับ จึงช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
 2. อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ : เช่น บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋อง, ขวด, โหลที่ขนส่งเป็นพาเลท และต้องระมัดระวังในการห่อหุ้มสินค้าภายในให้ปลอดภัยอย่างหนาแน่น เพื่อที่จะส่งต่อสินค้านี้ไปให้กับผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์และดีที่สุด ซึ่ง สายรัดพลาสติก PET เข้ามาตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายในการบรรจุสินค้าให้ง่ายขึ้นที่ถูกต้องปลอดภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังสามารถลดการแตกกระจายและลดการเกิดรอยขีดข่วนในสินค้าประเภทแก้วหรือขวดโหลที่เกิดจากสายรัดที่มีความแข็งมากๆ และไม่มีความยืดหยุ่น

 3. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม : นอกจากสายรัด PET จะนิยมใช้สำหรับรัดสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์แล้ว สินค้าที่ใช้บริโภคอย่างอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็นิยมใช้สายรัดประเภทนี้เช่นเดียวกัน เพราะนอกจากจะอำนวยความสะดวกสบายในการแพ็คบรรจุระหว่างขนส่งให้ง่ายและมีความปลอดภัยมากขึ้นได้แล้ว ยังมีข้อดีเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย เพราะข้อดีของ สายรัดพลาสติก PET คือดูแลทำความสะอาดง่าย กันน้ำได้จึงไม่เกิดก่อให้เกิดเชื้อราหรือสนิม (ในกระณีที่ใช้สายรัดเหล็กพืด) ที่อาจปนเปื้อนกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่ขนส่งจนเกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้

นอกจากจากอุตสาหกรรมที่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้วสายรัดพลาสติก PET ยังเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญของอุตสาหกรรมขนส่ง (Logistic) ทั่วโลกอีกด้วย เพราะไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าทั้งทางรถหรือเรือขนส่งขนาดใหญ่ ที่มีการใช้ สายรัดพลาสติก PET คู่กับการรัดสินค้าบนพาเลต จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้คู่กับเครื่องรัดสายพลาสติกแบบมือโยก, เครื่องรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี่ หรือเครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม เพื่อช่วยให้การขนส่งขนย้ายสินค้าชิ้นใหญ่ที่น้ำหนักมากๆ ได้เป็นอย่างดี

การเลือกซื้อสายรัด PET ให้ได้คุณภาพดีและใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องเลือกแบรนด์และบริษัทที่ได้มาตราฐาน โดย Cyklop Packaging Thailand Co. Ltd. เป็นบริษัทในเครือของ Cyklop International ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มากกว่า 100 ปี มีโรงงานและศูนย์วิจัย เพื่อการออกแบบพัฒนาและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ สายรัดพลาสติก PET มีน้ำหนักลดลงถึง 50% และช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บให้น้อยลงถึง 90%

นอกจากนั้น บริษัท Cyklop Packaging Thailand Co. Ltd. (ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Cyklop International เรายังเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายระบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก อาทิ เครื่องรัดสายรัดพลาสติก PET ทั้งแบบใช้มือและแบบอัตโนมัติ, เครื่องพันพาเลท, เครื่องพันฟิล์มยืด, เครื่องพิมพ์วันที่ และ เลเซอร์มาร์คกิ้ง ปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท คุณภาพสูงและ สายรัดพลาสติก PET โดยเรายินดีที่จะให้คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ และวิธีการบำรุงรักษา รวมถึงสามารถจัดหาอะไหล่ให้แก่บริษัทของคุณได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

สายรัดพลาสติก PET สีเขียว

ทำความรู้จัก สายรัดพลาสติก PET ดีอย่างไร เลือกอย่างไร

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของสายรัดพลาสติก PET

ในการดำเนินธุรกิจ การขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บสินค้าให้ปลอดภัย กระบวนการป้องกันหีบห่อเสียหายย่อมมีความสำคัญมาก จึงมีการพัฒนาการพัน การห่อและการรวบรวมสินค้าเข้าด้วยกันจนได้วิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือ การพันพาเลทและการใช้สายรัด โดยสายรัดที่ใช้ในธุรกิจ โรงงาน หรือบริษัทต่างๆ สามารถเรียกว่า สายรัดอุตสาหกรรม

สายรัดอุตสาหกรรมที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่ สายรัดโพลีเอสเตอร์ หรือสายรัดพลาสติก PET, สายรัดโพลีโพรพิลีน หรือสายรัด PP และสายรัดเหล็ก บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จัก สายรัดพลาสติก PET ว่าคืออะไร มีกี่ประเภท ข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง สินค้าแบบใดที่เหมาะกับการใช้สายรัดพลาสติก PET ควรเลือกใช้แบรนด์ใด และสามารถซื้อได้จากที่ไหน

สายรัดพลาสติก PET (Polyester Strapping, PET Strapping Band)

หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า สายรัดเพ็ท ทำมาจากพลาสติกที่ชื่อว่า พอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate) คุณภาพสูง ส่วนใหญ่จะมีสีเขียว มีความมันวาว มีทั้งแบบทึบแสงและโปร่งแสง

ประเภทของสายรัดพลาสติก PET

หากแบ่งตามเนื้อสัมผัส จะสามารถแบ่งสายรัดพลาสติก PET ได้ 2 ประเภท ได้แก่

 1. สายรัดพลาสติก PET แบบเรียบ ซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานแรงดึงได้สูงกว่าแบบลาย มีความแข็งแรง เหมาะสำหรับการรัดสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
 2. สายรัดพลาสติก PET แบบมีลาย หรือลายนูน มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มแรงเสียดทานของสายรัด ส่งผลให้ลดการลื่นไถลได้ดี

ข้อดีของการใช้สายรัดพลาสติก PET

 • มีความแข็งแรงมากที่สุด ถือว่าแข็งแรงมากกว่าสายรัด PP
 • สายรัดพลาสติก PET มีคุณสมบัติทนต่อแรงดึง ซึ่งสามารถต้านทานแรงดึงได้สูงกว่าสายรัดเหล็ก ทนต่อแรงเสียดสี นิยมใช้กับสินค้าที่อาจเคลื่อนไหวไปมาได้ยามขนส่ง
 • มีความยืดหยุ่น ดูดซับแรงกระแทกได้ดี
 • หยิบจับง่าย ใช้งานได้ง่าย
 • ไม่คลายตัวหลังจากทำการรัดสายพลาสติก PET ไปแล้ว ไม่ยืดหรือหย่อน หีบห่อจึงมีความมั่นคง
 • ถนอมและรักษาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี เพราะเนื้อสัมผัสของสายรัดพลาสติก PET ไม่สร้างรอย
 • ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) จึงเหมาะสำหรับการขนส่งหรือการจัดเก็บสินค้าระยะยาว
 • ทนทานต่อความร้อน ทนอุณหภูมิสูง
 • ทนต่อสภาพอากาศในภาวะต่างๆ สามารถคงรูปร่างไว้ได้ดังเดิม
 • สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รีไซเคิลได้ ดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • สายรัดพลาสติก PET ช่วยให้คุณประหยัดมากขึ้น ลดต้นทุน เพราะมีราคาย่อมเยากว่า เมื่อเทียบกับสายรัดเหล็ก
 • สายรัดพลาสติก PET สามารถใช้แทนสายรัดเหล็กได้ ด้วยน้ำหนักที่เบากว่า
 • สายรัดพลาสติก PET มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เพราะขอบไม่คม ไม่บาดมือ ไม่มีแรงดีดเวลาตัดสาย ลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างแพ็คสินค้า และระหว่างขนส่งได้เป็นอย่างดี
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องคราบหรือสนิมกับหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์

สายรัดพลาสติก PET เหมาะกับการขนสินค้าแบบใด

 • สินค้าที่ต้องใช้แรงดึงมาก
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก
 • งานรัดพาเลท
 • สินค้าที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
 • สินค้าที่ใช้เวลาในการขนส่งนาน เช่น ขนส่งไปยังต่างประเทศ
 • สินค้าที่ต้องการสายรัดที่สามารถดูดซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งได้
 • สินค้าที่ต้องการรัดให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน เช่น รัดกระดาษ

ตัวอย่างสินค้าที่สามารถใช้สายรัดพลาสติก PET ได้ มีดังนี้

 • เครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ท่อขนาดใหญ่
 • วัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต อิฐ
 • กระเบื้อง
 • ไม้
 • โลหะต่างๆ เช่น แผ่นเหล็ก ท่อเหล็ก อลูมิเนียม
 • ขวดและกระป๋องที่ขนส่งเป็นพาเลท
 • ผ้า สิ่งทอ เส้นใย

เลือกสายรัดพลาสติก PET จากแบรนด์ใด บริษัทไหนดี ?

ย่อมต้องบริษัทที่เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีสายรัดพลาสติก PET อันทันสมัย อย่าง Cyklop
ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มากกว่า 100 ปี มีโรงงาน ศูนย์วิจัย เพื่อการออกแบบพัฒนาและการวิจัยอย่างเข้มข้น หมั่นปรับปรุงเพื่อให้ได้สายรัดพลาสติก PET ที่ดีที่สุด Cyklop มีมาตรฐานการผลิตระดับสากลและตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต ตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ขนาดเล็กไปถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่ เรียกว่าเป็นตัวจริงทางด้านบรรจุภัณฑ์

สายรัดพลาสติก PET ของ Cyklop ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ที่มีการดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่าสายรัดเหล็กเป็นอย่างมาก ส่งผลให้รักษาน้ำหนักการบรรทุกผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า มาพร้อมกับความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ส่งผลให้สินค้าปลอดภัยตลอดการขนส่ง Cyklop พัฒนาจนสายรัดพลาสติก PET มีน้ำหนักลดลงถึง 50% เมื่อเทียบกับสายรัดเหล็ก ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยลงถึง 90% ส่งผลให้บริษัทคุณจัดการการหีบห่อได้ง่ายและสะดวกขึ้น

หากต้องการสั่งซื้อสายรัดพลาสติก PET ของ Cyklop สามารถสั่งได้จากที่ไหน
ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าสั่งซื้อจาก Cyklop โดยตรง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อบริษัท Cyklop Packageing Thailand Co. Ltd. (ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Cyklop International ผลิตและจำหน่าย สายรัดพลาสติก PET เครื่องรัดสายรัดพลาสติก PET ทั้งแบบใช้มือและแบบอัตโนมัติ เครื่องพันพาเลท เครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพิมพ์วันที่ และเลเซอร์มาร์คกิ้งปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทคุณภาพสูง

เราพร้อมให้การปรึกษาในการเลือกใช้และสั่งซื้อสายรัดพลาสติก PET เครื่องรัดสายรัดพลาสติก PET และเครื่องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ เรายินดีให้คำแนะนำในการติดตั้ง แนะนำการใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ วิธีการบำรุงรักษา รวมถึงสามารถจัดหาอะไหล่ให้แก่บริษัทของคุณ โดยอะไหล่ส่วนใหญ่สามารถจัดส่งให้คุณอย่างรวดเร็ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

Stretch Wrapping Machinery Isolated

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือกเครื่องพันพาเลท เครื่องพันฟิล์มยืด

การเลือกเครื่องพันพาเลทให้เหมาะกับธุรกิจต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

ตามโรงงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิต หลังบรรจุผลิตภัณฑ์และสินค้าลงบรรจุภัณฑ์แล้ว เมื่อทำการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า หรือก่อนกระจายสินค้าไปยังสาขาหรือลูกค้า ย่อมต้องปกป้องสินค้าให้อยู่ในสภาพดี พร้อมส่งมอบให้แก่ปลายทางอย่างปลอดภัย จึงต้องมีการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มใส ซึ่งวิธีที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และแพร่หลายมากที่สุด คือ การนำ เครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท (Stretch Wrappers) เข้ามาใช้งาน

เครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพันหรือห่อผลิตภัณฑ์กับฟิล์ม เพื่อช่วยป้องกันความสกปรก รักษาผลิตภัณฑ์จากความเสียหายต่างๆ เช่น การกระแทก การหลุดเลื่อน การถูกความชื้นจนสินค้าบางประเภทมีคุณสมบัติเปลี่ยนไป หรือเกิดการผิดรูป นับเป็นเครื่องจักรที่สำคัญในอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบนำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรง ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน เวลา หรือฟิล์มที่ใช้พัน เมื่อบริษัทต้องการเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท สักเครื่อง ต้องรู้และพิจารณาสิ่งใดบ้าง

สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเลือกเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท

 • กำลังการผลิต ต้องการพันฟิล์มยืดกี่พาเลทต่อชั่วโมง ต่อกะ ต่อวัน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เช่น การเซ็นสัญญากับลูกค้าสำหรับการผลิตในปีหน้า การเพิ่มกำลังการผลิต เทรนด์ของลูกค้าที่มีแนวโน้มบริโภคหรือซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมถึง ความเร็ว ความต่อเนื่อง ของการพันฟิล์มยืด
 • ลักษณะ รูปทรง ขนาด และน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ล้วนต้องนำมาพิจารณา ทั้งเกณฑ์สูงสุดและต่ำสุด
 • บรรจุภัณฑ์เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน
 • ในขณะพันฟิล์มต้องการให้ผลิตภัณฑ์อยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่
 • เป็นเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลทที่ใช้เพียงลำพัง หรือต้องเชื่อมต่อกับไลน์การผลิต
 • คุณสมบัติของเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลทที่ต้องการ มีฟังก์ชั่นที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น อุปกรณ์ในการตัดฟิล์มยืด การส่งต่อสินค้าที่ผ่านการห่อแล้วไปยังกระบวนการต่อไป
 • พื้นที่สำหรับวางเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท ภายในโรงงาน บริษัท หรือคลังสินค้ามีพื้นที่จำกัดหรือไม่
 • งบประมาณ ซึ่งต้องเปรียบเทียบและชั่งน้ำหนักกับข้อดีอื่นๆ รวมถึงความคุ้มค่า
 • รู้จักเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลทแต่ละประเภท เพราะเครื่องจักรแต่ละประเภทและรุ่น ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

เครื่องพันฟิล์มยืดแบบแท่นหมุน หรือเครื่องพันฟิล์มแบบจานหมุน
นับเป็นเครื่องพันฟิล์มยืดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะสามารถตั้งค่าการใช้งานได้หลากหลาย พนักงานจะใช้รถโฟล์คลิฟต์วางพาเลทลงบนแท่น แล้วเครื่องพันฟิล์มจะพันฟิล์มจากด้านล่างไปยังด้านบนเพื่อให้ห่อสินค้าได้อย่างมิดชิดและปลอดภัย เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีการเรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ

เครื่องพันฟิล์มยืดแนวนอนแบบอัตโนมัติ
มาพร้อมตัวจับและตัดฟิล์มโดยอัตโนมัติ เริ่มทำงานและหยุดการทำงานด้วย photo sensor เป็นเครื่องพันฟิล์มยืดที่เหมาะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดยาว หรือแบน เช่น ตู้ ชั้น ประตู แผ่นไม้อัด ท่อ

เครื่องพันฟิล์มยืดแบบหุ่นยนต์
มีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถโยกย้ายเคลื่อนที่ได้ เพียงใช้ปุ่มควบคุมและที่จับก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการห่อของและห่อพาเลทได้ ช่วยลดต้นทุนพลังงาน ด้วยการปิดเครื่องพันฟิล์มอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานติดต่อกันนาน 10 นาที

เครื่องพันฟิล์มแบบหุ่นยนต์จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เครื่องจึงสามารถเคลื่อนตัวรอบพาเลทเพื่อห่อฟิล์มได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งสินค้าพร้อมเคลื่อนย้าย ข้อดีอีกข้อ คือ สามารถใช้ฟิล์มได้หลายชนิด เช่น ฟิล์มนาโน ซึ่งใช้การพันน้อยกว่าฟิล์มชนิดอื่น ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนวัสดุสิ้นเปลือง เหมาะสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก หรือมีขนาดใหญ่

เครื่องพันฟิล์มยืดแบบวงแหวน
เป็นเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลทที่ถูกออกแบบมาสำหรับดีมานด์ปริมาณมาก พันฟิล์มได้เร็ว เหมาะสำหรับปริมาณสินค้าจำนวนมาก มีโปรแกรมการพันหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับบริษัทที่มีการผลิตสินค้ามากกว่า 1 ขนาด หรือ 1 รูปทรง

เครื่องพันฟิล์มยืดแบบแขนเหวี่ยง
เนื่องจากมีแขนเครื่องจักรคอยหมุนพันฟิล์มยืด โดยที่พาเลทอยู่กับที่จึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยมั่นคง ล้มได้ง่าย หรือสินค้ามีน้ำหนักมาก เครื่องพันฟิล์ม เครื่องพันพาเลทประเภทนี้สามารถใช้ร่วมกับสายพานการผลิตได้ ช่วยให้ไลน์ผลิตของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

เครื่องพันฟิล์มยืดด้วยมือ เครื่องพันพาเลทด้วยมือ
ข้อดีคือราคาถูก น้ำหนักเบาเพียงครึ่งกิโลกรัมเท่านั้น ใช้งานง่าย เปลี่ยนฟิล์มง่าย สามารถนำไปพันหรือห่อฟิล์มได้หลากหลายสถานที่ตามความต้องการ เครื่องพันฟิล์มยืดของ Cyklop ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน ทำให้ลดอาการปวดหลังลง

 • ชื่อเสียงแบรนด์ ควรเลือกยี่ห้อเครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลทที่มีชื่อเสียงระดับสากล ได้รับความไว้วางใจจากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลก เช่น แบรนด์ Cyklop ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 สั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์แบบมืออาชีพมาอย่างยาวนาน จัดเป็นผู้นำในด้านเครื่องจักรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
 • ซื้อกับใคร Cyklop Packaging Thailand Co. Ltd. เป็นบริษัทในเครือ Cyklop International ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท เครื่องรัดสายรัดพลาสติก เครื่องรัดเหล็กพืด เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือถือเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง ปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ เราพร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่การแนะนำ เครื่องพันฟิล์มยืด เครื่องพันพาเลท ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ Cyklop Packaging Thailand ยินดีเสนอเครื่องจักร เครื่องมือ และระบบที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด พร้อมติดตั้ง และดูแลการบำรุงรักษา เพื่อให้การบรรจุหีบห่อและการขนส่งสินค้าของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase