0000

ห่อฟิล์ม: NETFOIL

ห่อด้วย netfoil

Netfoil (ตาข่ายม้วน) ส่วนใหญ่จะใช้ในภาคเกษตรกรรมและพืชสวน แต่ยังสามารถใช้ในภาคอื่น ๆ อีกมากมาย Netfoil มีความแข็งแรงมากตามธรรมชาติและถูกนำมาใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถระบายอากาศได้ในระหว่างการขนส่ง ตาข่ายฟอยล์จึงป้องกันการควบแน่นและความชื้น

  • แข็งแรงมาก
  • ผลิตภัณฑ์สามารถระบายอากาศระหว่างการขนส่ง
  • ป้องกันการควบแน่นและความชื้น
  • ความยาวหลายแบบ
Cyklop.
72223

ขอข้อมูล!

THAI Quotation

* ต้องการ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง