0000

ระบบการพิมพ์โค้ดรหัส: CM 160 F

ระยะการพิมพ์ 10 มม.

CM 160 F ใหม่ใช้หมึกที่มีการยึดเกาะสูงเพื่อให้หมึกติดกับผลิตภัณฑ์ได้ดี ระบบการพิมพ์โค้ดรหัสยังสามารถพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่ระยะ 10 มม. ห่างจากผลิตภัณฑ์ ความเร็วในการพิมพ์ของ CM 160 F คือ 68  m/min ที่ความละเอียด 300 x 150 dpi ความละเอียดสูงสุดที่เครื่องพิมพ์รุ่นนี้ทำได้คือ 600 x 600 dpi

  • ความละเอียดสูง
  • ระยะห่างสูงสุดจากหัวพิมพ์พิมพ์ถึงผลิตภัณฑ์ 10 มม.
  • ความละเอียดสูง: 600 x 600 dpi
  • ความเร็วในการพิมพ์ 68 เมตร/นาที
Cyklop.
102761

ขอข้อมูล!

THAI Quotation

* ต้องการ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.