0000

ฟิล์มห่อ : ฟิล์มห่อด้วยตนเอง 100 มม

ฟิล์มห่อสำหรับมัด / แถบ

ฟิล์มบันเดิลเป็นฟิล์มยืดขนาดเล็กที่บรรจุม้วนเล็ก ๆ ฟิล์มยืดขนาดเล็กสามารถนำไปใช้กับการมัดหรือห่อด้วยมือของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ

  • ฟิล์มหล่อ
  • โปร่งใส
  • 20 μ
  • ความกว้างฟิล์ม 100 มม
  • 150 เมตร / ม้วน
Cyklop.
72247

ขอข้อมูล!

THAI Quotation

* ต้องการ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง