post

เครื่องพิมพ์วันที่สามารถช่วยลดเวลาผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้จริงหรือไม่

เครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องพิมพ์วันที่สามารถช่วยลดเวลาผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้จริงหรือไม่

เครื่องพิมพ์วันที่ เทคโนโลยีใหม่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ในกระบวนการผลิตนั้น “เวลา” มีความสำคัญอย่างมาก ยิ่งเราประหยัดเวลาในการผลิตลงได้มากเท่าไรก็ยิ่งส่งผลดีในหลาย ๆ ด้านมากขึ้นเท่านั้น โดยหนึ่งในโซลูชันที่ช่วยลดเวลาในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมได้ก็คือ เครื่องพิมพ์วันที่ นั่นเอง

“เวลา” มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตอย่างไร

 1. ด้านประสิทธิภาพ
  การลดเวลาในการผลิตส่งผลด้านประสิทธิภาพโดยตรง เพราะช่วยให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นในระยะเวลาเท่าเดิม ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ รวมถึงทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น
 2. ด้านต้นทุน
  เวลาที่ลดลงหมายถึงความประหยัดที่เพิ่มขึ้น รายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังลดการสิ้นเปลืองต้นทุนด้านอื่น ๆ ด้วย
 3. ด้านความพึงพอใจของลูกค้า
  เวลามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งมอบสินค้าตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า ช่วยลดข้อผิดพลาดซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า และยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้อีกด้วย

เครื่องพิมพ์วันที่ ตัวช่วยลดเวลาในกระบวนการผลิต

เครื่องพิมพ์วันที่ คือ อุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์ข้อมูลวันที่ เวลา รหัสล็อต หมายเลขประจำตัวสินค้า หรือข้อมูลอื่นบนผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเอกสารต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์หลากหลาย เช่น อิงค์เจ็ทหรือการพิมพ์โดยพ่นหมึกเป็นหยดเล็ก ๆ เลเซอร์หรือการพิมพ์โดยใช้แสงเลเซอร์สร้างภาพบนกระดาษ พิมพ์ความร้อนหรือการพิมพ์โดยใช้ความร้อนละลายหมึกบนกระดาษ และดอทแมทริกซ์หรือการพิมพ์โดยใช้หัวเข็มเคาะบนกระดาษ เป็นต้น
เครื่องพิมพ์วันที่มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์วันที่แบบตั้งโต๊ะสำหรับงานพิมพ์ปริมาณน้อย เครื่องพิมพ์วันที่แบบสายพานลำเลียงสำหรับงานพิมพ์ปริมาณมาก เครื่องพิมพ์วันที่แบบพกพาสำหรับงานพิมพ์บนพื้นที่จำกัด หรือเครื่องพิมพ์วันที่แบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับสายการผลิต ทำงานอัตโนมัติเป็นหนึ่งเดียวกับกระบวนการผลิต เป็นต้น

ประโยชน์ของเครื่องพิมพ์วันที่

การใช้งานเครื่องพิมพ์วันที่มีประโยชน์หลายด้าน คือ ช่วยประหยัดเวลาเพราะมีส่วนช่วยลดเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ข้อมูลด้วยมือ นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการติดตามสินค้าให้มีประสิทธิภาพขึ้น ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการพิมพ์ข้อมูลด้วยมือ ทำให้เราสามารถติดตามสินค้าได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตามเครื่องพิมพ์วันที่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ในด้านค่าใช้จ่ายเนื่องจากเครื่องพิมพ์วันที่บางรุ่นมีราคาสูง ด้านการฝึกอบรมเพราะจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนักงานสำหรับการใช้งานเครื่องให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงด้านการบำรุงรักษาเพราะจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ

เครื่องพิมพ์วันที่สามารถช่วยลดเวลาผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้จริงหรือไม่

จากคุณสมบัติ การทำงาน และประโยชน์ของเครื่องพิมพ์วันที่ที่เราได้กล่าวไป ทำให้สรุปได้ว่าเครื่องพิมพ์วันที่สามารถลดเวลาในกระบวนการผลิตได้จริง เพราะการใช้เครื่องพิมพ์วันที่นั้นมีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ช่วยพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ หรือข้อมูลอื่น ๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดความผลิตพลาดและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์และประทับลงบนสินค้าด้วยมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากต้องการโซลูชันในการลดเวลาสำหรับกระบวนการผลิต เครื่องพิมพ์วันที่ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ขาดไม่ได้แน่นอน

แนวทางการเลือกเครื่องพิมพ์วันที่ให้เหมาะสม

แนวทางการเลือกเครื่องพิมพ์วันที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา คือ

 1. ประเภทของสินค้า
  ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าสินค้าแต่ละประเภทนั้นผลิตจากวัสดุอะไร เพราะเครื่องพิมพ์บางประเภทเหมาะกับวัสดุบางประเภท เช่น โลหะ พลาสติก แก้ว กระดาษ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงขนาดของสินค้าด้วยว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่ แล้วจึงทำการเลือกเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสม
 2. ปริมาณการพิมพ์
  ปริมาณการพิมพ์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการเลือกเครื่องพิมพ์วันที่ โดยพิจารณาจากจำนวนชิ้นต่อวัน เพราะเครื่องพิมพ์บางประเภทเหมาะกับงานพิมพ์ปริมาณมากน้อยแตกต่างกันออกไป รวมถึงพิจารณาจำนวนบรรทัดหรือข้อมูลที่เราต้องการพิมพ์ด้วย
 3. พื้นที่ใช้งาน
  นอกจากเรื่องของประเภทสินค้าและปริมาณที่ต้องการพิมพ์ในแต่ละวันแล้ว อย่าลืมพิจารณาพื้นที่ในโรงงานของเราเพื่อให้สามารถเลือกขนาดเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงสภาพแวดล้อมเพราะต้องเลือกเครื่องพิมพ์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด เป็นต้น
 4. งบประมาณ
  ตั้งงบประมาณให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใช้งาน รวมถึงพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจตามมาด้วย เช่น ค่าหมึกพิมพ์ ค่าการบำรุงรักษา เป็นต้น
 5. ฟังก์ชันการใช้งาน
  เครื่องพิมพ์วันที่แต่ละรุ่นมีฟังก์ชันแตกต่างกันออกไป อย่าลืมพิจารณาฟังก์ชันให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบต่อเนื่อง ระบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ ระบบการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ มีไวไฟหรือบลูทูธ เป็นต้น
 6. แบรนด์และบริการ
  ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนั้นช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเรา นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของบริการหลังการขาย โดยเราควรเลือกบริษัทที่มีบริการหลังการขายที่ดี พร้อมให้คำแนะนำและการสนับสนุนเสมอ

เครื่องพิมพ์วันที่เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้การทำงานในกระบวนการผลิตมีความสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น การผลิตมีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น และยังช่วยให้การพิมพ์ข้อมูลสำคัญลงบนสินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้รวดเร็ว มีคุณภาพ ช่วยลดเวลาการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Cyklop Global Packaging ตอบโจทย์สำคัญของผู้มองหาเครื่องพิมพ์วันที่

Cyklop Packaging Thailand คือผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพันพาเลท เครื่องรัดสายรัดพลาสติก ปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน โกดัง และสำนักงานทุกรูปแบบ เราคือบริษัทในเครือของ Cyklop International ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก เราพร้อมนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับโรงงานหรือระบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด พร้อมให้คำแนะนำโดยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงการบริการหลังการขายที่ประทับใจ

สนใจเครื่องพิมพ์วันที่ ติดต่อเราได้ที่
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

เราจะช่วยได้อย่างไร?

คุณสามารถติดต่อเราได้ตั้งแต่ 8.00-17.00 น. ในวันธรรมดา หากนอกเวลาทำการคุณสามารถใช้แบบฟอร์มการติดต่อได้