post

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

เลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุที่ใช่มีแต่คำว่าคุ้มค่า

หลายคนคงเคยเห็นบนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่แสดงวันที่ผลิตและวันหมดอายุโดยเฉพาะในสินค้าประเภทอาหาร เพราะเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าบนบรรจุภัณฑ์ของอาหารต้องมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุ เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงระยะเวลาที่จะสามารถเก็บรักษาหรือบริโภคสินค้าได้ ซึ่งหากเลยวันหมดอายุไปแล้วไม่ควรบริโภคสินค้าเพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ด้วยความสำคัญของวันที่ผลิตและวันหมดอายุจึงทำให้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุจะพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุลงบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งสามารถพิมพ์และเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นที่นิยมในการใช้งานในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก แต่ในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุผู้ประกอบการมีสิ่งที่ควรรู้เพื่อจะได้เลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งาน

สิ่งที่ควรรู้ในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ

ประเภทของเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุมีด้วยกัน 3 ประเภทหลัก ๆ

  • เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ CIJ (Continue Inkjet) เป็นระบบที่ใช้ปั๊มแรงดันสูงในการผลักให้หมึกไหลผ่านหัวพิมพ์ไปยังพื้นผิวของวัสดุที่ต้องการพิมพ์ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ CIJ สามารถพิมพ์ข้อความได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นน้ำหมึกและน้ำยาเพราะน้ำหมึกและน้ำยาของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้เป็นแบบตลับจึงเป็นระบบปิดและยังสามารถเติมหมึกและน้ำยาได้เมื่อหมด เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ CIJ สามารถพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ที่มีพื้นผิวไม่เรียบ มีความโค้ง และชิ้นงานที่อยู่ในระบบสายพานได้ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีจำนวนในการผลิตปานกลางไปมาก
  • เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ TIJ (Thermal Inkjet) เป็นระบบที่หมึกเป็นแบบตลับเหมือนระบบ CIJ แต่เป็นตลับหมึกแบบใช้แล้วทิ้ง ในระบบ TIJ นี้ความร้อนจะเป็นตัวทำให้หมึกขยายตัวและถูกขับออกผ่านหัวพิมพ์และลงไปยังพื้นผิวของวัสดุที่ต้องการพิมพ์ เป็นระบบเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุที่สามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ และยารักษาโรค มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและคุณภาพเครื่องพิมพ์มีความคมชัด สามารถพิมพ์ได้ในหลายวัสดุ เช่น ไม้ กระดาษ ฟิล์ม พลาสติก แก้ว และเหล็ก
  • เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุแบบเลเซอร์ เป็นระบบที่พิมพ์ลงบนวัสดุด้วยการตัด เจาะ เคลือบ หรือทำให้เกิดฟองน้ำ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันที่หมดอายุแบบเลเซอร์มีคุณภาพงานพิมพ์ที่สูง มีความคงทน มีความรวดเร็วในการพิมพ์ สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด และช่วยลดต้นทุนได้เพราะไม่มีหมึกและอะไหล่สิ้นเปลืองในเครื่องพิมพ์ระบบนี้

ลักษณะของกระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรรมมีกระบวนการผลิตหลากหลายแบบ ซึ่งต้องเลือกเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุได้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เช่น หากเป็นกระบวนการผลิตแบบสายพานต้องคำนึงถึงความเร็วในการเคลื่อนตัวของสินค้า เพื่อให้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุพิมพ์ได้ทันเวลาและในตำแหน่งที่ถูกต้องบนบรรจุภัณฑ์

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมในบริเวณที่ตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุมีผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่อง เช่น ฝุ่นหรือละอองความชื้นทำให้เกิดการอุดตันในหัวหมึกพิมพ์หรือส่วนอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานลดลงโดยเฉพาะเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันที่หมดอายุระบบ CIJ ที่เป็นระบบที่สามารถดูดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องได้ง่าย หรือเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุแบบเลเซอร์จะสามารถทำงานได้ดีเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศถ่ายเทเพราะมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งมีผลต่อการทำงานโดยตรงของเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุแบบเลเซอร์ เป็นต้น

วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ เป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุแต่ละประเภทสามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แตกต่างกัน เช่น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ TIJ มีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีเมื่อพิมพ์ลงวัสดุที่มีความยืดหยุ่นอย่างฟิล์ม หรือเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุระบบ CIJ ที่สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุที่มีความโค้งได้ดีอย่างกระป๋องน้ำอัดลมหรือขวดน้ำ เป็นต้น

การใช้งานในอนาคต การวางแผนธุรกิจจะทำให้เราสามารถวางแผนการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าได้ เนื่องจากในการทำธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงจะมีการขยายและปรับเปลี่ยนในกระบวนการผลิต เช่น มีการผลิตที่มีจำนวนมากขึ้นหรือมีการเพิ่มประเภทของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุจึงต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในอนาคตด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุทั้ง 5 ข้อเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง หากใช้ทั้ง 5 ข้อในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุจะช่วยให้สามารถเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการใช้งานได้เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในปัจจุบันวงการธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง ความรวดเร็วและคุณภาพกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการธุรกิจ

โดยเฉพาะสินค้าประเภทรายวันที่ต้องมีความรวดเร็วในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการพิมพ์วันที่การผลิตและวันหมดอายุเพื่อให้ทันต่อการผลิตและการแข่งขันในตลาด ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุนอกจากที่จะต้องคำนึงถึงฟังก์ชันและความเหมาะสมในการใช้งานแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอกเพื่อให้เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุสามารถรองรับปัจจัยภายนอกเหล่านี้ได้ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

บริษัท ไซคลอพ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก เช่น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุ, เครื่องพันพาเลท, เครื่องพันฟิล์มยืด, สายรัดพลาสติกPET ฯลฯ ที่มีความรู้และความชำนาญในอุปกรณ์ที่ใช้ในการการรักษาความปลอดภัยสำหรับการโหลดในระหว่างการขนส่งทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมบริการต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดส่ง การติดตั้ง การให้คำแนะนำทางเทคนิค การให้แนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษา นอกจากนั้นยังมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่มีการทำงานเป็นกะ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2 7300213-6
แฟกซ์: +66 (0) 2 7300217
E-Mail: tanit.t@cyklop-asia.com
E-Mail : cyklopservice@hotmail.com

เราจะช่วยได้อย่างไร?

คุณสามารถติดต่อเราได้ตั้งแต่ 8.00-17.00 น. ในวันธรรมดา หากนอกเวลาทำการคุณสามารถใช้แบบฟอร์มการติดต่อได้