แชท
คำแนะนำที่ทำขึ้นเฉพาะ
ติดต่อเรา
  • Home
  • เงื่อนไขการใช้งาน
เงื่อนไขการใช้งาน

อ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะใช้เว็บไซต์ พวกเขาอธิบายเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้

ทั่วไป

เว็บไซต์นี้ (ไม่รวมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง) ได้รับการจัดการโดยเรา Cyklop Packaging Thailand ซึ่งเป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทย (Cyklop) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยการเข้าถึงเว็บไซต์คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการเห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานเราขอให้คุณไม่ได้เยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์นี้อีกต่อไป

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดย Cyklop เมื่อใดก็ได้ เงื่อนไขการใช้งานที่แก้ไขแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการกำหนดไว้อย่างถูกต้อง โดยการเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากวางเงื่อนไขการใช้งานที่มีการแก้ไขแล้วถือว่าคุณได้ยอมรับการแก้ไขเหล่านี้แล้ว ขอแนะนำให้คุณดูเงื่อนไขการใช้งานเป็นประจำ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าสำหรับข้อความรูปภาพเสียงซอฟต์แวร์และวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Cyklop หรือ บริษัท ในเครือหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดบางส่วนของเว็บไซต์ไปยังฮาร์ดดิสก์และแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นโดยมีเงื่อนไขว่าคุณทำสิ่งนี้อย่างหมดจดเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูล นอกจากนี้คุณต้องรวมสิ่งที่เรียกว่า “คำแถลงลิขสิทธิ์” ในสำเนาทั้งหมด: ลิขสิทธิ์ Cyklop Packaging Thailand Co.,Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าคุณจะถูกห้ามไม่ให้ทำสิ่งต่อไปนี้จาก:

  1. ใช้ (สำเนา) ของ (ส่วนหนึ่งของ) เว็บไซต์และ / หรือแบรนด์ที่วางไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และ
  2. การเปลี่ยนแปลงหรือรวมถึง (ส่วนหนึ่งของ) เว็บไซต์ในงานอื่น ๆ (เช่นเอกสารที่เป็นกระดาษสมุดบันทึกทางเว็บหรือเว็บไซต์อื่น)

เนื้อหา

เราได้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งที่สุดในการเขียนเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Cyklop ไม่รับประกันว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์และเว็บไซต์นั้นจะทำงานได้โดยไม่สะดุดและ / หรือปราศจากข้อผิดพลาด

หากเว็บไซต์อ้างถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย Cyklop ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่ารวมถึง บริษัท ในเครือเจ้าหน้าที่และพนักงานของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงและ / หรือทางอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ การใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Cyklop จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งโดยและ / หรือเกิดจาก:

  • การกระทำที่ดำเนินการโดยคุณซึ่งอาจได้รับแจ้งจากข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์
  • การไร้ความสามารถในการใช้เว็บไซต์; และ
  • ความจริงที่ว่าข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์หรือไม่ทันสมัย

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์

เว็บไซต์สามารถมีการอ้างอิง (ตัวอย่างเช่นโดยการเชื่อมโยงหลายมิติ, แบนเนอร์หรือปุ่ม) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์นี้ นี่ไม่ได้หมายความว่า Cyklop เชื่อมต่อกับไซต์อื่น ๆ หรือเจ้าของโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้หรือข้อมูลที่รวมอยู่ในนั้น

ข้อมูลและวัสดุที่จัดทำโดยคุณ

หากคุณได้ให้ข้อมูลกับเราหรือเนื้อหาอื่น ๆ คุณก็ยอมรับว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ คุณรับประกันว่าข้อมูลหรือวัสดุไม่ละเมิดสิทธิ์ (ทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลที่สามและไม่ได้อยู่ในลักษณะอื่นใดที่ผิดกฎหมาย

ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลในบางที่บนเว็บไซต์ เราไม่สามารถยืนยันข้อมูลนี้ล่วงหน้าได้ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อมัน เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะย่อแก้ไขหรือลบข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราบนเว็บไซต์เช่นชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราจะมีผลบังคับใช้ เราแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะให้ข้อมูลนี้แก่เรา

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้โปรดติดต่อเราผ่าน 02-7300213-6

เบ็ดเตล็ด

เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อแนะนำการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขเว็บไซต์นี้และ / หรือเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขผู้ใช้เหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทที่ตามมาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกวางไว้ต่อหน้าศาลที่มีอำนาจ

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

ดังนั้นคุณจึงควรศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

อัพเดทเมื่อพฤษภาคม 2018

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase