MY MENU

เครื่องตัดเทปกาวอุตสาหกรรม

เครื่องตัดเทปกาว หรือ Tape dispensers มีอยู่หลายแบบด้วยกัน การเลือกนั้นสิ่งแรกขึ้นอยู่กับชนิดของเทปกาวที่ใช้ อาธิเช่น ใช้เทปแบบที่มีกาวเหนียวในตัว ( OPP,PVC,Masking tape, filament tape) หรือใช้ เป็นแบบเทปกาวน้ำ ที่เราเรียกว่า Gummed Tape นั่นเอง

ในปัจจุบัน เทปกาวน้ำได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในวงการอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ที่มีมูลค้าของสินค้าสูง ๆ เช่น กล้องถ่ายรูป , LCD TV , โทรศัพท์ หรือไปถึงภาคการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย ก็เพราะเหตุผลหลัก ๆ ของกระดาษกาวน้ำนั้นคือ เมื่อกระดาษกาวน้ำถูกติดเข้ากับกล่องกระดาษ ตัวกระดาษกาวจะผสานกับกล่องกระดาษเสมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลย หากลอกเทปออก ที่กล่องจะทิ้งลอยไว้ซึ่งแสดงว่าสินค้าถูกเปิดออก เทปกาวน้ำผลิตจากวัสดุธรรมชาติ โดยที่ตัวกาวมาจาก แป้งข้าวโพด หรือแป้งมัน จึงไม่เป็นอันตรายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวกระดาษเองสามารถเสริมเส้นใยด้าย เพื่อให้มีความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น

Download Brochure : Download